TRACTUS CIRCULATORIUS

009 tractus circulatorius overzicht

010 acuut coronair syndroom  

011 stabiele angina pectoris

012 hypertensie

013 atriumfibrilleren

014 acuut hartfalen

015 chronisch hartfalen

016 cardio vasculair risico management

017 hypercholesterolemie

018 CVA

019 perifeervaatlijden

030 START-STOPP criteria

040 antihypertensiva overzicht


ANTISTOLLING

049 antistolling overzicht

050 atriumfibrilleren

051 hartfalen, myocardinf. & coronaire hz

018 CVA (circulatorius)

053 antistolling rond ingrepen

054 DVT & longembolie

055 antidotum voor cumarinederivaten

060 START-STOPP criteria


TRACTUS RESPIRATORIUS

069 tractus respiratorius overzicht

070 astma

071 COPD

072 exacerbatie COPD

073 lage luchtweginfecties (pneumonie)

074 * ingangsklacht “acuut hoesten”

075 * ingangsklacht “koorts en/of delier”

076 * achtergrond info. luchtweginfecties

078 COVID-19

080 influenza

083 START-STOPP criteria


TRACTUS DIGESTIVUS

089 tractus digestivus overzicht

090 peptische aandoeningen

091 misselijkheid en braken


092 obstipatie

093 diarree

094 levercirose

225 hemorroïden (huid/wond)

095 typen van ontlasting

100 START-STOPP criteria


DEHYDRATIE

109 dehydratie overzicht

110 oorzaken van dehydratie

111 anamnese,lich.en lab.onderzoek

112 preventie en behandeling

113 hypodermoclyse uitvoering

114 infusievloeistoffen


TRACTUS UROGENITALIS

119 tractus urogenitalis overzicht

120 urineweg infect. inleiding

121 urineweg infect. behandeling

122 mictieklachten bij mannen

123 BPH

124 urge incontinentie

125 acute blaasretentie

126 incontinentie bij vrouwen

127 vaginale klachten

128 blaaskatheters

130 START-STOPP criteria


TRACTUS NEUROLOGICUS

135 tractus neurologicus overzicht

136 pijn nociceptief

138 pijn neuropatisch

139 epilepsie

018 CVA (circulatorius)

140 Parkinson

141 * Parkinson symptomen

142 * Parkinson anatomie

143 * classificatie Parkinson

144 * onvoldoende effect behandeling

145 * wearing off fenomeen

146 * peak dose dyskinesieen

147 * onvoorspelbare respons fluctuaties


148 * dementie en psychose

149 * depressie en Parkinson

150 * overmatig speekselvloed

151 * bijwerkingen van medicatie

152 * medicatie effect bij Parkinson

155 dementie

157 START-STOPP criteria


PROBLEEMGEDRAG BIJ DEMENTIE

159 probleemgedrag overzicht

160 slaapstoornis

162 delier

163 angststoornis

164 depressie

165 agitatie/agressie bij dementie

166 psychotisch gedrag

170 START-STOPP criteria

173 psychofarmaca overzicht

174 psychiatrisch onderzoek


TRACTUS LOCOMOTORIUS

179 tractus locomotoricus overzicht

180 jicht

181 spierspasmen

182 osteoporose

190 START-STOPP criteria


HUID / WOND

219 huid / wond overzicht

220 bacteriële huidinfecties

221 dermatomycose

222 eczeem, urticaria en psoriasis

223 jeuk

224 eeltvorming

225 hemorroïden

226 huidverzorging

227 wondzorg

229 brandwonden

230 decubitus

241 * erythrasma

242 * impetigo vulgaris

243 * impetigo bulbosa

244 * panaritium

245 * cellulitis

246 * ecthyma ulcus

247 * erysipelas

248 * paronychia

249 * karbunkel

250 * furunkel

251 * herpes simplex

252 * decubitus

253 * erysipeloid

254 * folliculitis

255 * pitted keratolysis

256 * sinus pilonidalis

257 * perianaal abces


BLOED

269 bloed overzicht

270 anemie schema / oorzaken overzicht

271 anemie achtergrond informatie

272 anemie medicatie

280 START-STOPP criteria


ENDOCRIEN

SCHILDKLIER

290 diagnostiek

291 subklinische hypothyreoïdie

292 hypothyreoïdie

293 subklinische hyperthyreoïdie

294 hyperthyreoïdie


ENDOCRIEN

DIABETES MELLITUS

314 stappenplan diabetes melitus type 2

315 hypoglycemie

318 hyperglycemie

316 DM in de laatste levensfase

330 START-STOPP criteria

655 * lab. onderzoek diabetes (lab.)


KNO + MOND

340 keel-neus-oor overzicht

342 mond, diverse problemen

343 rhinitis

344 neusbloeding

345 otitis externa

OGEN

361 anatomie van het oog

362 oogaandoeningen zonder alarmsyptomen

363 oogaandoeningen met alarmsyptomen

370 START-STOPP criteria ogen


ALLERGISCHE REACTIE

379 allergische reactie overzicht

380 acute allergische reactie

381 allergische reactie


INTOXICATIES

386  onderzoek

387  inname van giftige stoffen

388  opioïden intoxicatie

315  hypoglycemie (diabetes)

380  acute allergische reactie (allergie)

391  benzodiazepinenintoxicatie

392  anticholinerg syndroom

393  serotonerg syndroom

394  maligne antipsychoticasyndroom


TERMINALE ZORG

461 palliatieve sedatie

462 intemitterende toediening

463 misselijkheid en braken

464 complicaties

316 DM in de laatste levensfase (diabetes)

466 euthanasie

469 palliatieve sedatie versus euthanasie


PREVENTIEVE ZORG

480 overzicht preventieve zorg

481 influenzavaccinatie

482 pneumokokkenvaccinatie

483 tetanusvaccinatie

484 COVID-19 vaccinatie

EXTERNE LINKS

900 externe links


ARCHIPEL

910 website formularium

912 FTO afspraken

APOTHEEK & LOGISTIEK

ADRESSEN & APOTHEEK

701 adressen & apotheek


WERKVOORRAAD MEDICATIE

702 werk- en afdelingsvoorraad medicatie

703 werk- en afdelingsvoorraad uitleg


LIJST FORMULARIUM MEDICATIE

704 lijst formularium medicatie


WERKVOORRAAD NIET OP RECEPT

710 werkvoorraad vloeistoffen, creme, zalf en verbandmiddelen


LOGISTIEK MEDICATIE

720 levering medicatie

724 * Akkers

724 * Berkenstaete

723 * Dommelhoef

726 * Dommelhoef GRZ

722 * Eerdbrand

724 * Fleuriade

722 * Kanidas

723 * Kwadraat

723 * Landrijt

721 * Landrijt Noordertoren

724 * Nazareth

725 * Passaat

727 * extra levering med. schematisch

728 * SPOED levering med. Schematisch

729 levering en code’s apotheek


CENTRASYS DATA

760 Centrasys data

LABORATORIUM

600 laboratorium medicatie

601 * ACE remmer

602 * allopurinol

603 * ARB (Angiot.Recep.Blokker)

604 * carbamazepine

605 * cholesterolverlager

606 * citalopram

607 * clozapine

608 * digoxine

612 * diuretica

613 * fenytoïne

614 * levothyroxine

615 * lithium

616 * metformine

617 * methotrexaat

618 * nortryptiline en overige TCA’s

619 * NSAID’s

622 * prednisolon

623 * rivaroxaban / dabigatran

624 * rivastigmine

625 * spironolacton

626 * SSRI’s

627 * thiamazol

628 * valproïnezuur

629 * venlaflaxine

504 * vitamine K antagonisten (richtlijnen)


650 laboratorium protocollair

655 * lab. onderzoek diabetes

656 * diabetes de novo/bij opname

657 * diabetes mellitus (IDDM)

658 * diabetes mellitus (NIDDM)

660 * nierfunctiestoornis

662 * schildklieraandoeningen

664 * CVRM screening / onderhoud

666 * hartfalen


690 farmacogenetisch lab. onderzoekMEDIMO

INSTELLINGEN

801 hoofdmenu

802 berichten functie

803 inloggen met app

804 acties in Medimo

805 medicatie controle

806 handige overzichten


RECEPT MAKEN

810 recept nieuwe patiënt

820 formularium of taxe?

821 begrippen

825 start- en stoptijden

830 tabletten en capsules

831 crèmes en zalven

832 vloeistoffen

833 medicatie voor pomp

834 pleisters

835 zo nodig medicatie


OPTIES IN RECEPT

837 medicatie malen

839 stoppen van een recept

840 bericht apotheek

852 eenmalig medicatie

853 handmatig schema

854 geschiedenis inzien


RECEPT INFORMATIE

860 waarschuwingen

861 contra indicatie’s

862 allergie/intolerantie

863 labuitslagen inzien


LEVERING VAN MEDICATIE

868 levering medicatie

869 logistiek correct voorschrijven
RICHTLIJNEN

500 overzicht richtlijnen


MENGEN VAN MEDICATIE

501 mengen van medicatie

502 malen van medicatie


ANTISTOLLING RICHTLIJNEN

504 instelen van VKA

505 switchen tussen VKA en DOAC

506 HAS-BLED score

507 CHADS-VASC SCORE score


EQUIVALENT DOSERINGEN

510 equivalent dosis opiaten

512 equivalent dosis psychofarmaca

513 equivalent dosis protonpompremmers

514 equivalent dosis benzodiazepine

516 equivalent dosis antihypertensiva

517 equivalent dosis statines

520 equivalent dosis steroïden

522 equivalent dosis subcutaan/oraal


NIERFUNCTIE STOORNIS

557 classificatie chronisch nierlijden

558 rekenformules creatinineklaring

559 dosering bij nierfunctie stoornissen


DIVERSE RICHTLIJNEN

530 START criteria

531 STOPP criteria

534 medicatie review

550 afkortingen op recept

551 off label voorschrijven

552 reden van voorschrijven melden

555 medisch rekenen


Achtergrondinformatie

pagina 001

index formularium  (behandeling en achtergrond informatie) | zoekopdrachten in het formularium


Link naar het Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutischkompas Link naar inloggen Ysis (Archipel) Link naar website VERENSO Link naar Ephor; Ephor zorgt ervoor dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld. Link naar SO portaal Link naar inloggen Medimo Link naar NHG standaarden Link naar Nederlandse Vereninging voor Psychiatrie Link naar Apotheek kennisbank Link naar Geneesmiddelen Bulletin Link naar Branche Vereniging Ouderenzorg Link naar SO portaal

dropbox

Link naar Richtlijnen Database (RichtlijnenDatabase.nl) Link naar Richtlijnen V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 22-9-2021 (10.81)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w