Klinisch veel overeenkomsten met anticholinerg syndroom.

Ontstaans wijze is door bijv. MAO remmer + ‘over the counter’ middelen, met name van het sterk serotonergwerkende ecstasy, maar ook van andere amfetaminen of cocaïne. Ook bepaalde kruidenmiddelen kunnen een rol spelen, zoals sint-janskruid, ginseng, extracten uit soja of het voedingssupplement S-adenosylmethionine.


Hoewel er ook meldingen zijn geweest van ernstig serotoninesyndroom na een overdosis van één enkel middel, ontstaat dit gewoonlijk door een combinatie van twee of meer 'serotonerge' middelen, ook wanneer elk afzonderlijk in een therapeutische dosering wordt toegediend.


Verschil met anticholinerg syndroom:

Serotonerg syndroom

Behandeling serotonerg syndroom

Bij de meeste patiënten geneest het serotoninesyndroom spontaan, en verbetert de toestand na staken van de veroorzakende geneesmiddelen. Bij licht tot matig ernstig serotoninesyndroom verdwijnen de symptomen gewoonlijk in 24-72 uur. Patiënten met meer ernstige serotonerge symptomen moeten in een ziekenhuis worden opgenomen en degenen met hyperthermie moeten naar een afdeling intensieve zorg worden overgebracht. Alle serotonerge medicatie dient te worden gestaakt en er moet worden nagegaan bij eventuele andere noodzakelijke medicatie of deze geen serotonineverhogend effect hebben. Zie voor uitgebreide info het Geneesmiddelen Bulletin.

Marie-José Crouwers 05-2021


Bron afbeelding: KlossAndBruce.com

Naslagwerk en bronvermelding:


Geneesmiddelen Bulletin - Het serotoninesyndroom

*


Mechanisme van serotonerge middelen bij het ontstaan van het serotoninesyndroom

Toename van serotonine-aanmaak

l-tryptofaan 

Remming van serotonine metabolisme

MAO-remmers, zoals tranylcypromine.

MAO-A-remmers, zoals moclobemide.

MAO-B-remmers, zoals selegilin.

Toename serotonine-afgifte

Amfetaminen, mirtazapine, vermageringsmiddelen 

Serotonine-heropnameremming

SSRI's: citalopram, fluvoxamine, fluoxetine, paroxetine, sertraline, venlafaxine in lage dosering.

Niet-specifieke serotonine-heropnameremmers: venlafaxine in hoge dosering, trazodon.

Tramadol.

Sibutramine.

TCA's: amitriptyline, clomipramine, doxepine, imipramine. 

Stimulatie van serotoninereceptoren

Buspiron, pethidine, LSD, lithium.


 Bron tabel en tekst: Geneesmiddelen Bulletin - Het serotoninesyndroom    

index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom | lithium intoxicatie


pagina 393

2021-05-17 Verslaglegging FTO.docx FTO verslag


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w