Voorbeelden van medisch rekenen:

Druppels

Bij een infuus wordt uit gegaan van 20 druppels per milliliter waterige vloeistof. Sondevoeding gaat meestal met 16 druppels per milliliter. Door de constante dikte en samentrekkingskracht van een vloeistof is een druppel een betrouwbare maat. Het wordt zelfs in laboratoria gebruikt als volumemaat!


Zuurstof berekenen

Op basis van de inhoud en de druk van een cilinder met zuurstof kun je vervolgens bepalen hoeveel tijd de cilinder nog bruikbaar is. De inhoudsmaat en de druk van de cilinder zijn bepalend voor de zuurstof voorraad. De inhoudsmaat betreft de cilinder zelf en de druk staat aangegeven op de manometer op de fles.


De druk wordt gemeten in “Bar” (1 Bar = 1000 mBar). 1 Bar = 1 atmosfeer.

In een gascilinder zit gas meestal zuurstof (O2).  Met een formule wordt dit berekend:

De druk (Bar) x de inhoud van de fles (cilinder) = hoeveelheid zuurstof in de fles (liter).


Zuurstof berekenen voorbeeld

Cilinderinhoud 10 liter. Manometer geeft aan 20 Bar. De patiënt krijgt 4 liter zuurstof per minuut.

Hoeveel minuten kan de patiënt de zuurstoffles nog gebruiken?

Aanwezig zuurstof: 10 x 20 = 200 liter.

Verbruik:  200 liter gedeeld door 4 liter = 50 minuten

De patiënt kan de fles nog 50 minuten gebruiken.

Guido van Laere 01-2019


pagina 555

index | richtlijnen  | diverse richtlijnen | START - STOPP criteria | STRIP methode | HARM studie | medicatie review | afkortingen recept | off label | reden voorschrijven melden |

risicovolle medicatie | medisch rekenen


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten