Loperamide

Acuut: 2 capsules ineens daarna elke 2 uur tot diarree stopt. Max. 16mg.dd. Bij chronische diarree 2-12mg per dag. Dit geneesmiddel kan ernstige obstipatie veroorzaken!

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stoppend middelDiarree

NHG standaard - Misselijkheid en Braken bij gastro-enteritis

NHG standaard - Obstipatie

NHG standaard - Maagklachten


Naslagwerk en bronvermelding:


Huisarts & Wetenschap - Misselijkheid en braken

Farmacotherapeutisch kompas - misselijkheid en braken

Formularium - Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (468)

Orale rehydratievloeistof (ORS)

ORS bij diarree tot 300 ml na elke waterdunne diarree. Let op dat de juiste verdunning wordt toegepast! Een te hoge concentratie kan ernstige intoxicaties veroorzaken. Het middel is in sinaasappelsap / limoen of ranja smaak verkrijgbaar, voor een beter inname. Zie ook hoofdstuk dehydratie (109) .

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Zout en vocht aanvullen bij dehydratie:*

Sam Schoon FTO 03-2021


2022-06-20 Tractus digestivus.pptx FTO presentatie

w

w

pagina 093

index | tr.digestivus | peptische aandoeningen | misselijkheid en braken | obstipatie | diarree | levercirose | hemorroïden | norovirus | typen van ontlasting | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w