kliniek van intoxicatie:

effecten ter hoogte van het centraal zenuwstelsel


neuromusculaire effecten


cardiovasculaire effecten

respiratoire effecten


gastrointestinale effecten


andere effecten


Bron: Medics4Medics benzodiazepinen intoxicatie

Benzodiazepinen intoxicatie

FTO Fiona Koops en Marie-José Crouwers 05-2021


Overleg hiervoor met de dienstdoende apotheker van het CZE voor beleid.

Zie de pagina adressen apotheek voor contact gegevens (p701).


Naslagwerk en bronvermelding:


Medics4Medics - benzodiazepinen intoxicatie

*

index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom | lithium intoxicatie


pagina 391

2021-05-17 Verslaglegging FTO.docx FTO verslag


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 18-6-2024 (12.11)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w