kliniek van intoxicatie:

effecten ter hoogte van het centraal zenuwstelsel


neuromusculaire effecten


cardiovasculaire effecten

respiratoire effecten


gastrointestinale effecten


andere effecten


Bron: Medics4Medics benzodiazepinen intoxicatie

Benzodiazepinen intoxicatie

 Fiona Koops en Marie - José Crouwers FTO 05-2021


Overleg hiervoor met de dienstdoende apotheker van het CZE voor beleid.

Zie de pagina adressen apotheek voor contact gegevens (p701).


Naslagwerk en bronvermelding:


Medics4Medics - benzodiazepinen intoxicatie

*

index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom | lithium intoxicatie


pagina 391


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen