Niet ernstige bloeding:

Dosis overslaan, bij INR 4-8 al zo nodig 1-2 mg (= 0,1-0,2 ml) vit K geven + nieuwe INR controle

z.s.m. / binnen 1 dag. 1 ml fytomenadion = 20 druppels.


Ernstige bloeding:

Overleg insturen ziekenhuis, dosis overslaan, 5-10 mg vit K (= 0,5-1,0 ml) + nieuwe INR controle  

z.s.m. / binnen 1 dag. 1 ml fytomenadion = 20 druppels.


Antibiotica en antimyotica gebruik bij antistolling:

Bij meerdaags antibioticagebruik dient men de INR zowel na 3 als na 7 dagen te controleren en op basis hiervan de dosering te bepalen. Co-trimoxazol en miconazol (zowel orale, vaginale als cutane preparaten) moeten zo mogelijk worden vermeden!

INR 5-6

INR 6-8

INR >8

1 dag overslaan dosis 5-10% omlaag + nieuwe INR controle binnen 1 week.

2 dagen overslaan dosis 10% omlaag + nieuwe INR controle binnen 1 week.

2 dagen overslaan dosis 20% omlaag en 3 mg vitamine K (=0,3 ml) + nieuwe INR controle

binnen 4 dagen.

1e intensiteitsgroep:

2e intensiteitsgroep:

streefgebied van 2.0 - 3.0 INR

streefgebied van 2.5 - 3.5 INR

Verhoogde INR, zonder bloeding (of met zeer kleine bloeding):

Twee intensiteitsgroepen naar risico op trombose:

Zie verder ook nog in het formularium: antistollingbeleid rond ingrepen (053).

Fytomenadion (=Vitamine K)

Zie de tekst hierboven voor de doseringen. 1ml fytomenadion = 20 druppels.

 

Antidotum voor cumarinederivaten


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Antidotum voor cumarinederivaten

w

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

NHG standaard - Atriumfibrilleren.

Federatie van Nederlandse trombosediensten; doseren van een VKA - Handelwijze bij INR onder en boven de therpeutische ranges (PDF).

Hetcat.nl Centrum Antistolling & Trombosezorg - Informatie over antistolling.

Trombosebeen.nl - Patiënten informatie.

Trombose Dienst Eindhoven - informatie over antistolling.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (017).

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050).

Formularium - Switch tussen VKA & DOAC (506).

Formularium - Instellen VKA (505).

Formularium - Stappenplan om een protonpomremmer te kiezen (090).

*

pagina 055

index | antistolling | atriumfibrilleren | hartfalen, myocardinf. & coronaire hz | CVA (neurologicus) | antistolling rond ingrepen | DVT & longembolie | antidotum cumarinederivaten | START - STOPP criteriaLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w