Dalteparine

5000IE s.c. per dag gedurende 6 weken.

Plan van aanpak antistolling rond ingrepen

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Preventie na bekken of heup OKStappenplan:

Bij tandheelkundige ingrepen geldt over het algemeen dat antistolling NIET gestopt hoeft te worden.

Bij gebruik van VKA’s dient de INR wel kleiner te zijn dan 3,5.

Voor DOAC’s geldt de laatste dosering is minimaal 3 uur voor de ingreep ingenomen.

Zie ACTA richtlijn (pdf).


Algemeen peri operatief beleid bij antistolling (klik op de betreffende link voor de richtlijn):

1. VKA (vitamine K antagonisten)

2. DOAC’s (directe orale coagulantia)

3. TAR (trombocytenaggregatie remmers)


Algemeen beleid bij bloedingen bij antistolling:

Richtlijnendatabase antitrombotisch beleidLéontine Bollen  01-2020


Bron: richtlijnendatabase.nl

w

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

NHG standaard - Atriumfibrilleren.

Federatie van Nederlandse trombosediensten; doseren van een VKA - Handelwijze bij INR onder en boven de therpeutische ranges (PDF).

Hetcat.nl Centrum Antistolling & Trombosezorg - Informatie over antistolling.

Trombosebeen.nl - Patiënten informatie.

Trombose Dienst Eindhoven - informatie over antistolling.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (017).

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050).

Formularium - Switch tussen VKA & DOAC (506).

Formularium - Instellen VKA (505).

Formularium - Stappenplan om een protonpomremmer te kiezen (090).

*

pagina 053

index | antistolling | atriumfibrilleren | hartfalen, myocardinf. & coronaire hz | CVA (neurologicus) | antistolling rond ingrepen | DVT & longembolie | antidotum cumarinederivaten | START - STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w