<50 jaar

1/ ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

2/ toevoegen bèta-blokker

3/ toevoegen diureticum of calcium-antagonist

Stappenplan ongecompliceerde essentiële hypertensie

50-70 jaar

1/ thiazide-diureticum of calcium-antagonist

2/ toevoegen ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

3/ thiazidediureticum + calcium-antagonist +

ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

>70 jaar

thiazide-diureticum, calcium-antagonist en/of

ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

Chronisch stabiel hartfalen

criteria

Chronische nierschade (met microalbuminerie) niet te onderzoeken in verpleeghuis

Stappenplan essentiële hypertensie met specifieke kenmerken of condities

medicatie

1/ ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

2/ toevoegen diureticum

3/ toevoegen bèta-blokker


ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)


1/ thiazide-diureticum

2/ toevoegen ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)

3/ toevoegen calcium-antagonist

Atriumfibrilleren

Diabeter Melitus zonder microalbuminerie niet te onderzoeken in verpleeghuis


bèta-blokker


Astma / COPD

thiazide-diureticum


1/ calcium-antagonist of thiazide-diureticum

2/ calcium-antagonist én thiazide-diureticum

Negroïde afkomst

Hypertensie

criteria

medicatie

Hypertensie behandeling

Hydrochloorthiazide

1 dd 12,5-50 mg. Clcr 30-50 ml/min: aanvangsdosering 1dd 12,5mg, zo nodig verhogen op geleide van effect. Bij een clcr <30 ml/min is dit middel gecontraindiceerd. Zie lab onderzoek (612).

Werking: Door de diuretica scheidt de patiënt meer natriumchloride en water uit door vermindering van terugresorptie in de nieren.

Belangrijke bijwerkingen: uitdroging, hypokaliëmie en jichtaanvallen (bij verhoging urinezuur).Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Thiazide-diureticumMetoprolol succinaat

Losartan

1 dd 25-200 mg Metoprolol succinaat. Indien metoprolol tartaat uit de buffer, overbrug dan met 2 dd metoprololtartraat.

Metoprolol succinaat = langwerkend (retard vorm, 1x daags doseren); Metoprolol tartaat = kortwerkend (2x daags doseren).

Werking: Remmen de werking van de bètareceptoren van het sympathische zenuwstelsel.

Belangrijke bijwerkingen: benauwdheid en astma aanvallen (met name niet selectieve bétablokkers), koude handen en voeten, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, orthostatische hypotensie, misselijkheid, buikpijn, diarree, obstipatie en maskeren van sympathische verschijnselen van een hypoglykemie.

1 dd 25-100 mg Alleen als alternatief bij kriebelhoest door ACE-Remmer. Zie lab onderzoek (603).

Werking: Blokkeren van de werking van angiotensine II. Daardoor minder vaatvernauwing en minder productie van aldosteron.

Belangrijke bijwerkingen: duizeligheid (orthostatische hypotensie), hoofdpijn, smaakstoornis, verminderde nierfunctie en verhoogde kaliumspiegel.

Amlodipine

1 dd 5-10 mg.

Werking: Calciumantagonisten verhinderen het transport van vrije calcium-ionen, waardoor spiercellen in de wand van de bloedvaten niet samentrekken en er vaatverwijding optreed.

Belangrijke bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, blozen, maag- darmklachten (niet gebruiken bij refluxziekten!) en oedeem.

Lisinopril


1 dd 5-20 mg. Clcr 30-50 ml/min: aanvangsdosering max 5 mg per dag, op geleide van effect tot max. 40 mg/dag. Clcr 10-30 ml/min: aanvangsdosering max 2,5 mg per dag, op geleide van effect tot max. 40 mg/dag. Zie lab onderzoek (601) en zie dosering van medicatie bij nierfunctie stoornissen (559).

Werking: Remt de werking van ACE, waardoor de omzetting van angiotensine I naar angiotensine II wordt verminderd. Hierdoor minder vaatvernauwing en minder productie van aldosteron.

Belangrijke bijwerkingen: prikkelhoest, duizeligheid (orthostatische hypotensie), hoofdpijn, smaakstoornis, verminderde nierfunctie en verhoogde kaliumspiegel.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ACE-remmerGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ARB (Angiotensine Receptor Blokker / Angiotensine-II-antagonist)Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Bèta-blokkerGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Calcium-antagonistNHG standaard - Acuut coronair syndroom

NHG standaard - Perifeer arterieel vaatlijden

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)

Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (517)

Formularium - Overzicht van alle beschikbare antihypertensiva (040)


Naslagwerk en bronvermelding:

*

w

w

pagina 012

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w