Deze tabel geldt niet voor patiënten met homozygote familiare hypercholesterolemie.            * Fluvastatine en pravastatine zijn géén formulariummiddelen.LDL-cholesterol


Fluvastatine *


Pravastatine *


simvastatine


atorvastatine


rosuvastatine 

verlaging 20-25%

20 mg fluvastatine

10 mg pravastatine
verlaging 26-30%

40 mg fluvastatine

20 mg pravastatine

10 mg simvastatineverlaging 31-35%

80 mg fluvastatine

40 mg pravastatine

20 mg simvastatine

10 mg atorvastatine


verlaging 36-40%40 mg simvastatine

20 mg atorvastatine

5 mg rosuvastatine 

verlaging 41-50%80 mg simvastatine

40 mg atorvastatine

10 mg rosuvastatine 

verlaging 51-55%
80 mg atorvastatine

20-40 mg rosuvastatine 

1. Equivalente doses

Er zijn verschillende manieren om equivalente doses van cholesterolsyntheseremmers uit te drukken. Effect op LDL-cholesterolconcentratie: 5 mg simvastatine komt overeen met 40 mg fluvastatine, 15 mg pravastatine, 2.5 mg atorvastatine en 1.25 mg rosuvastatine.

2. Effect op risico op HVZ

De verlaging van het risico op HVZ is vergelijkbaar voor een dosis van 80 mg fluvastatine, 40 mg pravastatine, 40 mg simvastatine en 10 mg atorvastatine.

Omdat de activiteit HMG-CoA-reductase rond middernacht het hoogst is, wordt geadviseerd cholesterolsyntheseremmers met een halfwaardetijd van 4 uur of korter (fluvastatine, pravastatine en simvastatine) 's avonds in te nemen. Atorvastatine en rosuvastatine kunnen op elk moment van de dag worden ingenomen.


Zie ook in het formularium: cardiovasculair risico management (CVRM) (017) en hypercholesterolemie (018).

Equivalent doseringen van statines

Onderstaande tabel:

Uitgaande van de gewenste verlaging van de LDL-cholesterolconcentratie kunnen de volgende dagdoseringen van cholesterolsyntheseremmers worden gekozen.

Guido van Laere 08-2021


pagina 517

index | richtlijnen | equivalent doseringen | equivalent dosis opiaten | equivalent dosis psychofarmaca | equivalent dosis protonpompremmer | equivalent dosis benzodiazepine |

equivalent antihypertensiva | equivalent dosis statine | equivalent dosis steroïden| equivalent dosis subcutaan/oraal medicatie


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten