Reden van voorschrijven verplicht vermelden

Bij de 23 middelen hieronder vermeld, dient volgens de Regeling Geneesmiddelenwet de reden van het voorschrijven op het recept te worden vermeld. De middelen met een hyperlink (blauw) zijn formulariummiddelen.

1

Azathioprine

2

Carbamazepine

3

Chloroquine

4

Ciclosporine

5

Colchicine

6

Danazol

7

Fenytoine

8

Fluconazol

9

Flucytosine

10

Ketoconazol

11

Lithium

12

Methotrexaat

13

Metronidazol

14

Minocycline

15

Rifabutine

16

Rifampicine

17

Sulfasalazine

18

Tacrolimus

19

Trimethoprim

20

Valaciclovir

21

Valproinezuur

22

Dapson

23

Paromomycine

Guido van Laere 10-2021


pagina 552

ndex | richtlijnen  | diverse richtlijnen | START - STOPP criteria | STRIP methode | HARM studie | medicatie review | afkortingen recept | off label | reden voorschrijven melden |

risicovolle medicatie | medisch rekenen


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten