Thiamazol

1 dd 30mg, handhaaf deze dosering gedurende de gehele behandeling.Let op:

Dosering + opmerkingen

HyperthyreoïdieGeneesmiddelnaam

Hyperthyreoïdie

Léontine Bollen 12-2019


Naslagwerk en bronvermelding:

Stroomschema - schildklier aandoeningen

Farmacotherapeutisch kompas - hypothyreoïdie

Farmacotherapeutisch kompas - hyperthyreoïdie


NHG standaard - Schildklieraandoeningen

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG - Laboratorium diagnostiek schildklieraandoeningen (LESA)

FTO Online - schildklier aandoeningen


*

Behandeling:

Zelden acuut ingrijpen nodig, behalve bij thyreotoxische storm (crisis). Zoek bij een subklinische hyperthyreoïdie eerst naar een andere verklaring van klachten. Overweeg bij aanhoudende klachten een proefbehandeling als andere oorzaken onwaarschijnlijk zijn.

Cardiale problemen, met name atriumfibrilleren, zijn redenen voor behandeling van een subklinische hyperthyreoïdie.


Behandelopties:

Medicamenteus, radioactief jodium en subtotale thyreoïdectomie. Bij groot diffuus struma is een remissie door medicamenteuze behandeling onwaarschijnlijk.

Behandeling medicamenteus binnen het verpleeghuis is mogelijk, bij twijfel overleg met de internist.

Achtergrond informatie:

Oorzaken hyperthyreoïdie:Symptomen:

Hyperthyreoïdie: diarree, gewichtsverlies bij goede eetlust, hartkloppingen, nervositeit en oftalmopathie.


Symptomen zijn bij ouderen vaak aspecifiek, maar komen vooral tot uiting op cardiovasculair, gastro-intestinaal en neuro psychiatrisch gebied. Meest voorkomende ziekteverschijnselen bij ouderen zijn: atriumfibrilleren, ontstaan of verergering van hartfalen of angina pectoris, gewichtsverlies, anorexie, obstipatie, cognitieve achteruitgang en delier.


pagina 294

index | endocrien | schildklier | diagnostiek | subklinische hypothyreoïdie | hypothyreoïdie | subklinische hyperthyreoïdie | hyperthyreoïdie | diabetes


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w