Lijst van veel gebruikte geneesmiddelen met anticholinerge effecten

Cardiovasculair:

Centraal zenuwstelsel:

Gastro-intestinaal:

captopril

alprazolam

atropine

chloortalidon

amitriptyline

cimetidine

digoxine

chloordiazepoxide


diltiazem

codeïne

Infectieziekten

dipyridamol

clomipramine

ampicilline

furosemide

clozapine

cefalotine

hydrochloorthiazide

desipramine

cefamandol

hydralazine

diazepam

clindamycine

isosorbidemononitraat

doxepine

gentamicine

methyldopa

fenobarbital

piperacilline

nifedipine

flurazepam

tobramycine

triamtereen

haloperidol

vancomycine


imipramine


Corticosteroïden:

olanzapine

Antihistaminica:

dexamethason

oxazepam

hydroxyzine

hydrocortison

oxycodon


prednisolon


Immunosuppressiva:


Respiratoir:

azathioprine


theofylline

ciclosporine

Het anticholinergisch syndroom kan optreden met centrale effecten als verwardheid, opwinding, hallucinaties, die kunnen overgaan in delirium, convulsies, coma en perifere effecten als mydriasis, droge huid, droge slijmvliezen, koorts, urineretentie, darmatonie. Het ontstaat vaak door gebruik van medicatie (soms combinaties die anticholinerge effecten hebben) of door planten zoals de doornappel (de doornappel (Datura stramonium), ook wel dolappel, duivelskruid of mollenkruid, is een plant uit de nachtschadefamilie (Solanaceae). Het is een zeer giftige plant die hallucinogene alkaloïden bevat).


Anticholinerge geneesmiddelen

Een geneesmiddel dat wordt ingezet voor de anticholinerge werking staan bekend als anticholinergicum, parasympathicolyticum en acetylcholinereceptor-antagonist. Deze geneesmiddelen worden ingezet voor:


Ongewenste anticholinerge effecten zijn o.a.: accommodatiestoornissen, niet kunnen urineren, een droge mond en/of ogen, obstipatie, onrust en verwardheid.


Er zijn meer dan 600 geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze, in meerdere of mindere mate, anticholinerge effecten hebben. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de meest gebruikte middelen. De kans op anticholinerge bijwerkingen wordt groter met het toenemen van de leeftijd, omdat de hoeveelheid acetylcholine afneemt bij het ouder worden en bovendien verlaagd is bij patiënten met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie [1,2]. Daarnaast gebruiken oudere patiënten vaak drie of meer anticholinerge geneesmiddelen tegelijkertijd.


Anticholinergisch syndroom

Bijwerkingen van anticholinerge medicatie:

De meest voorkomende perifere bijwerkingen zijn [1]:


Centrale bijwerkingen variëren van concentratieproblemen, sedatie en verwardheid tot agitatie, hallucinaties, delier en ernstige cognitieve achteruitgang [1]. Hoewel veel van deze bijwerkingen op zichzelf mild kunnen zijn, leveren ze bij ouderen een aanzienlijke morbiditeit op, die vaak wordt onderschat [3]. Zo kan een droge mond leiden tot een verhoogd risico op ernstige luchtweginfecties, tand- of tandvleesproblemen, een verstoorde voedselinname en een bemoeilijkte spraak.

Visusstoornissen kunnen de oorzaak vormen van valpartijen; urineretentie kan leiden tot infecties en tot (overloop)-incontinentie. Deze gevolgen kunnen op hun beurt weer aanleiding geven tot andere problemen, zoals cognitieve stoornissen of een delier, waardoor het functioneren van de patiënt snel kan verslechteren [4].


Delier

Een delier is een organisch-psychiatrische stoornis die het gevolg is van cerebrale ontregeling door een lichamelijke aandoening of het gebruik van geneesmiddelen. Risicofactoren voor een delier zijn een leeftijd boven 70 jaar, al bestaande cognitieve stoornissen, visus- en gehoorstoornissen, stoornissen van activiteiten van het dagelijks leven en gebruik van alcohol en opiaten. Daarnaast zijn er uitlokkende factoren: infectie, koorts, dehydratie, elektrolytstoornissen, polyfarmacie en het gebruik van (genees)middelen met een anticholinerge werking [5]. Bij ouderen is de kans op een delier dus relatief groot.

Anticholinerg syndroom

Een ernstige bijwerking van anticholinergica is het anticholinerg syndroom, met symptomen als wazig zien, mydriasis (pupilverwijding), hete, droge en rode huid, droge mond, hevige dorst, tachycardie en tachypnoe, hyperpyrexie, convulsies, hevige onrust en hallucinaties, die vaak uitmonden in een delier. Bij een ernstige intoxicatie kan depressie van het centraal zenuwstelsel optreden, met verschijnselen als hypotensie, circulatiestoornissen, ademhalingsdepressie en coma [6].


Anticholinerge bijwerkingen vormen een probleem voor patiënten en kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Ouderen hebben meer risico op het ontstaan van anticholinerge bijwerkingen, omdat de hoeveelheid acetylcholine met de leeftijd afneemt en omdat deze groep patiënten vaak meerdere anticholinerg werkende geneesmiddelen gelijktijdig gebruikt. De morbiditeit ten gevolge van deze effecten kan groot zijn, maar wordt helaas nog vaak over het hoofd gezien. Het is dus belangrijk het gebruik van dergelijke medicatie te beperken of te verminderen en patiënten in te lichten over de risico’s.


Literatuur verwijzing [1 t/m 6]

  1. Tune LE. Anticholinergic effects of medication in elderly patients. J Clin Psychiatry. 2001;62 Suppl 21:11-4.
  2. Yoshida M, Miyamae K, Iwashita H, et al. Management of detrusor dysfunction in the elderly: changes in acetylcholine and adenosine triphosphate release during aging. Urology. 2004;63(3 Suppl 1):17-23.
  3. Feinberg M. The problems of anticholinergic adverse effects in older patients. Drugs Aging. 1993;3(4):335-48.  
  4. Croonen H. Tien vragen over anticholinerge bijwerkingen. Geriater Rob van Marum: “Blijf ouderen met anticholinergica goed volgen”. Pharm Weekbl. 2006;141(24):812-4.
  5. Van der Mast RC, Huyse FJ, Rosier PFWM. Richtlijn ‘Delirium’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005; 149(19): 1027-32.
  6. Informatorium Medicamentorum 2006. Den Haag: KNMP; 2006. p. 812-3.


Bron: zie Pharmaceutisch Weekblad nr. 31|32 4 augustus 2006 voor het volledige artikel.   Bron afbeelding: KlossAndBruce.com

Marie-José Crouwers 05-2021


Lijst middelen met anticholinerge bijwerkingen verdeeld naar sterkte

matig

gemiddeld

fors

Alimemazine

Amantadine

Amitriptyline

Alverine

Belladonna

Amoxapine

Alprazolam

Carbamazepine

Atropine

Aripiprazole

Cyclobenzaprine

Benztropine

Asenapine

Cyproheptadine

Brompheniramine

Atenolol

Loxapine

Carbinoxamine

Bupropion

Meperidine

Chlorpheniramine

Captopril

Methotrimeprazine

Chlorpromazine

Cetirizine

Molindone

Clemastine

Chlorthalidone

Nefopam

Clomipramine

Cimetidine

Oxcarbazepine

Clozapine

Clidinium

Pimozide

Darifenacin

Clorazepate


Desipramine

Codeine


Dicyclomine

Colchicine


Dimenhydrinate

Desloratadine


Diphenhydramine

Diazepam


Doxepin

Digoxin


Doxylamine

Dipyridamole


Fesoterodine

Disopyramide


Flavoxate

Fentanyl


Hydroxyzine

Furosemide


Hyoscyamine

Fluvoxamine


Imipramine

Haloperidol


Meclizine

Hydralazine


Methocarbamol

Hydrocortisone


Nortriptyline

Iloperidone


Olanzapine

Isosorbide


Orphenadrine

Levocetirizine


Oxybutynin

Loperamide


Paroxetine

Loratadine


Perphenazine

Metoprolol


Promethazine

Morphine


Propantheline

Nifedipine


Propiverine

Paliperidone


Quetiapine

Prednisone


Scopolamine

Quinidine


Solifenacin

Risperidone


Thioridazine

Theophylline


Tolterodine

Trazodone


Trifluoperazine

Triamterene


Trihexyphenidyl

Venlafaxine


Trimipramine

Warfarin


Trospium

Literatuur verwijzingGeneesmiddelen op de Anticholinergic Burden (ACB) schaal (versie 2012)

Bron:

Naslagwerk en bronvermelding:

Ephor website is een initiatief van klinisch geriaters en klinisch farmacologen van de afdeling Geriatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht - Ephor

Pharmaceutisch Weekblad - nr. 31|32 4 augustus 2006

Anticholinergic Burden - (ACB) calculator

Anticholinergic Burden - 2012 lijst

*

2021-05-17 Verslaglegging FTO.docx FTO verslag

index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom | lithium intoxicatie


pagina 392


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w