Peptische aandoeningen

Maagklachten zijn pijn in de bovenbuik, brandend maagzuur en opboeren.


Prevalentie maagklachten


Niet medicamenteuze adviezen bij maagklachten:


Chronisch gebruik van maagmiddelen alleen geïndiceerd bij:


Maagklachten die door medicatie ontstaan. Relevant is onder andere gebruik van:


Gebruikers met een verhoogd risico op maagcomplicaties komen in aanmerking voor preventieve maagbescherming.


Bij gebruik van deze middelen moet worden nagegaan of deze middelen kunnen stoppen of dat er een alternatief is zonder deze bijwerking.
Nadelen onterecht chronisch gebruik PPI:


De NHG-standaard Maagklachten definieert chronisch gebruik als het gebruik van meer dan 180 dagen de standaarddosering.


De NHG-standaard Maagklachten (2021) adviseert geen proefbehandeling meer voor het aantonen of uitsluiten van maagklachten. Redenen daarvoor zijn:


Antacida of PPI

(Mogelijke) nadelen van protonpompremmers:


Begin met een antacidum, onnodig chronisch gebruik van een PPI kan hiermee worden voorkómen. Het effect van protonpompremmers is het grootst als de patiënt ze een half uur voor de maaltijd inneemt.

Start bij milde klachten met antacidum bijvoorbeeld algeldraat/magnesiumhydroxide (Antagel), alginezuur/natriumwaterstofcarbonaat/calciumcarbonaat (Gaviscon™) of calciumcarbonaat/magnesiumcarbonaat (Rennie™).


Bij onvoldoende effect H2-antagonist na 2-4 weken een protonpompremmer, PPI (bv. pantoprazol, esomeprazol).


Na maximaal 8 weken medicatie geleidelijk staken.


Domperidon en metoclopramide hebben geen plaats meer in de behandeling van maagklachten.


Bron: Potential harms of proton pump inhibitor therapy: rare adverse effects of commonly used drugs; CMAJ. 2016 Jun 14; 188(9): 657–662; Amine Benmassaoud, MD, Emily G. McDonald, MD, and Todd C. Lee

NHG-Standaard - Maagklachten (2013, gereviseerd in 2017)

Medisch contact; 30 november 2015 - Meer aandacht nodig voor bijwerkingen maagzuurremmers; Emma Zandee.Laatste update 2023-10-11 / Suzanne Arts en Irene van Beurden FTO 01-2018

NHG standaard - Misselijkheid en Braken bij gastro-enteritis

NHG standaard - Maagklachten

Huisarts & Wetenschap - Misselijkheid en braken

Naslagwerk en bronvermelding:

Farmacotherapeutisch kompas - misselijkheid en braken

Formularium - equivalent dosering protonpompremmers (513)


Pantoprazol

Start 20-40 mg, na 6 weken 20 mg onderhoudsdosering. 20 mg bij profylaxe ulcus en erosies t.g.v. NSAID gebruik. Zie ook equivalent dosering

protonpompremmers (513).Esomeprazol

Start 20-40 mg, na 6 weken 20 mg onderhoudsdosering. 20 mg bij profylaxe ulcus en erosies t.g.v. NSAID gebruik. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon. Zie ook equivalent dosering protonpompremmers (513).
Lansoprazol

Start 15-30 mg, 1x daags. 15 mg bij profylaxe ulcus en erosies t.g.v. NSAID gebruik. Zie ook equivalent dosering protonpompremmers (513).


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ProtonpompremmersAgeldraat/magnesiumhydroxide

1 tablet 200/400 mg of 10-15 ml suspensie één uur na iedere maaltijd. Zie verder voor meer opties het Farmacotherapeutisch Kompas.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Antacida


*

2022-06-20 Tractus digestivus.pptx FTO presentatie


w

w

w

Stappenplan voor keuze van protonpomremmers

Zie hier voor equivalent dosering protonpompremmers (513)

Bij NIET malen van medicatie

Bij WEL malen van medicatie

Kies pantoprazol

Kies esomeprazol = duurder middel

Bij gebruik van clopidogrel, kies lansoprazol

Bij gebruik van hogere doseringen dan 20 mg/ dag moet men bij het staken van de medicatie dit afbouwen met 20 mg/dag, bij hoog risico op rebound, eventueel 20 mg om de dag afbouwen.

Bij voorkeur niet gelijktijdig innemen, heeft mogelijk een verminderde werking van clopidogrel.

2023-06-06 Tractus digestivus.pptx FTO presentatie

index | tr.digestivus | peptische aandoeningen | misselijkheid en braken | obstipatie | diarree | levercirose | hemorroïden | norovirus | typen van ontlasting | START-STOPP criteria

pagina 090


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w