Mictie/LUTS klachten:


Oorzaken bemoeilijkte mictie bij oudere mannen:


Indeling mictieklachten:


Mictieklachten bij mannen kunnen worden veroorzaakt door specifieke oorzaken en klachten kunnen worden veroorzaakt die niet direct terug te leiden zijn tot (orgaan) specifieke oorzaken aspecifieke mictieklachten.


Het is altijd nodig om specifieke oorzaken van mictieklachten uit te sluiten.


Epidemiologie mictieklachten:

20-25% van de mannen ouder dan 50, neemt verder toe met de leeftijd.

1/3 mannen ouder dan 80 ooit urineretentie.


Specifieke oorzaken:


Als specifieke oorzaken zijn uitgesloten en dus aspecifieke oorzaken het meest waarschijnlijk zijn, is het belangrijk na te gaan waar de patiënt de meeste hinder van ondervindt.BEHANDELING VAN ASPECIFIEKE OORZAKEN


Algemene adviezen en niet medicamenteuze behandeling:

Afwachten:

Adviezen bij aspecifieke mictieklachten:

Bij incontinentie:


Indien dit onvoldoende resultaat heeft of patiënt veel last heeft van zijn klachten dan kan men medicamenteuze behandeling overwegen, doe dit op basis van de voornaamste klacht:


Mictieklachten die een nadere evaluatie behoeven, dus geen typische LUTS klachten zijn:


Andere (mede)oorzaken bemoeilijkte mictie:


Mictieklachten = Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)

 FTO Ingrid van Soest 09-2022


NHG standaard - Incontinetie voor urine bij vrouwen

NHG standaard - Mictieklachten bij mannen

Platform ouderenzorg V&VN - Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen (pdf)

Nederlandse Vereniging voor Urologie - Diagnostiek en behandeling van LUTS/BPH (pdf)

Anatomie

De interne sfincter = een onwillekeurige sfincter ligt in het gladde spierweefsel van de m.detrusor vesicae.
Functie 1: Voorkomen van retrograde ejaculatie.
Functie 2: Blaashals afsluiten voor urine.  


De externe sfincter.

Fysiologie

Tijdens de blaasvulling:


Tijdens mictie:


blaaswand

ureter

urethra

blaaswand

bekkenbodem

sfincter spieren

Begrippen:

Naslagwerk en bronvermelding:


*

2020-03-09 Aspecifieke mictieklachten.pptx PowerPoint-presentatie

2020-03-09 BPH.pptx PowerPoint-presentatie

2020-03-09 Verslaglegging FTO.docx (FTO van 3-9-2020)

2022-09-19 Mictie klachten bij mannen.pptx PowerPoint-presentatie

pagina 122

index | tr.urogenitalis | urineweg infecties | mictieklachten bij mannen | BPH | urge incontinentie | acute blaasretentie | incontinentie bij vrouwen | vaginale klachten | blaaskatheters |

phimosis (huid/wond) | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen