Mictie/LUTS klachten:


Oorzaken bemoeilijkte mictie bij oudere mannen:


Indeling mictieklachten:


Mictieklachten bij mannen kunnen worden veroorzaakt door specifieke oorzaken en klachten kunnen worden veroorzaakt die niet direct terug te leiden zijn tot (orgaan) specifieke oorzaken aspecifieke mictieklachten.


Het is altijd nodig om specifieke oorzaken van mictieklachten uit te sluiten.


Epidemiologie mictieklachten:

20-25% van de mannen ouder dan 50, neemt verder toe met de leeftijd.

1/3 mannen ouder dan 80 ooit urineretentie.


Specifieke oorzaken:


Als specifieke oorzaken zijn uitgesloten en dus aspecifieke oorzaken het meest waarschijnlijk zijn, is het belangrijk na te gaan waar de patiënt de meeste hinder van ondervindt.BEHANDELING VAN ASPECIFIEKE OORZAKEN


Algemene adviezen en niet medicamenteuze behandeling:

Afwachten:

Adviezen bij aspecifieke mictieklachten:

Bij incontinentie:


Indien dit onvoldoende resultaat heeft of patiënt veel last heeft van zijn klachten dan kan men medicamenteuze behandeling overwegen, doe dit op basis van de voornaamste klacht:


Mictieklachten die een nadere evaluatie behoeven, dus geen typische LUTS klachten zijn:


Andere (mede)oorzaken bemoeilijkte mictie:


Mictieklachten = Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)

 Ingrid van Soest FTO 09-2022


Anatomie

De interne sfincter = een onwillekeurige sfincter ligt in het gladde spierweefsel van de m.detrusor vesicae.
Functie 1: Voorkomen van retrograde ejaculatie.
Functie 2: Blaashals afsluiten voor urine.  


De externe sfincter.

Fysiologie

Tijdens de blaasvulling:


Tijdens mictie:


blaaswand

ureter

urethra

blaaswand

bekkenbodem

sfincter spieren

2020-03-09 Aspecifieke mictieklachten.pptx FTO presentatie

2020-03-09 BPH.pptx FTO presentatie

2020-03-09 Verslaglegging FTO.docx FTO aspecifieke mictieklachten

2022-09-19 Mictie klachten bij mannen.pptx FTO presentatie

pagina 122

index | tr.urogenitalis | urineweg infecties | mictieklachten bij mannen | BPH | urge incontinentie | acute blaasretentie | incontinentie bij vrouwen | vaginale klachten | blaaskatheters |

phimosis (huid/wond) | START-STOPP criteria

Verenso richtlijnen - Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

NHG standaard - Urineweginfecties

Onderzoek bij het wisselen van een katheter bij een urineweginfectie Babich, T., Zusman, O., Elbaz, M., Ben-Zvi, H., Paul, M., Leibovici, L. and Avni, T. (2018), Replacement of Urinary Catheter for Urinary Tract Infections: A Prospective Observational Study. J Am Geriatr Soc, 66: 1779-1784.


Naslagwerk en bronvermelding:


*

Begrippen:


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w