Reutelen


Anke Harteloh en Frederique van Veldhuizen FTO 02-2022


Definitie: luidruchtige ademhaling door secreet in de bovenste luchtwegen bij pt die te zwak is om te hoesten of te slikken​.

Levensverwachting gemiddeld 24 uur na start reutelen​.


Medicamenteuze opties:​

Luidruchtige ademhaling door slijmvorming in de stervensfase

Scopolaminebutyl

20-60mg / 24 uur s.c. Dosering 20 mg per keer of infusie 60-120 mg per 24 uur.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Slijmvorming:Atropine (oogdruppels)

Atropine oogdruppels 1% sublinguaal, iedere 4 uur 2-3 druppels​.


Start eventueel medicatie direct bij de eerste tekenen, dat is het meest effectief​.

Beter is het om niet uit te zuigen bij reutelen.

Start altijd met wissel liggingen.

Besef dat morfine niets doet op het reutelen.

Slijmvorming ontstaat niet door hartfalen (furosemide daarop geen toegevoegde waarde, werkt dan ook levensverlengend). Uitval van slikken zorgt voor slijm overvloed.

Furosemide wordt wel zolang mogelijk doorgegeven bij ernstig hartfalen met dyspnoe.

Tips bij klachten van reutelen

Scopolamine (pleister)

Transdermaal 1,5mg pleister om de 3 dagen.

w

2022-02-14 Palliatieve zorg.pptx FTO-presentatie


Naslagwerk en bronvermelding:

*

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase - Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF)

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - Palliatieve sedatie versus euthanasie (475)


index | terminale zorg | stervensfase | pijnbestrijding | palliatieve sedatie | palliatieve sedatie intemitterende toediening | reutelen | dyspeu | misselijkheid en braken in stervensfase | ileus |

mond | terminale onrust | angst | vermoeidheid | DM in de laatste levensfase | euthanasie | palliatieve sedatie v/s euthanasie


pagina 465


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w