FTO afspraken notulen (versie 12-2023)

Format voor notulen FTO (volgens richtlijnen Verenso):

NAAM FTO GROEP

Onderwerp

Uit jaarplan FTO, koppeling met formularium hoofdstuk.

Datum


Tijd

Tijdsduur minimaal 1 uur.

Deelnemers


Implementatie:

Terugkoppeling resultaten voorgaand FTO

Hoe heeft de implementatie van de besluiten en acties plaatsgevonden in de praktijk?

- Wat gaat goed, wat kan nog beter?

- Check op de actielijst: uitgevoerde acties, openstaande acties.

- Nieuwe afspraken maken waar nodig.

Doelstelling

Welke leerdoelen hebben de deelnemers?

Literatuur

Welke literatuur is gebruikt:

- Wetenschappelijke artikelen?

 - Richtlijnen?

 - Protocollen?

 - Anders?

 Reflectie op de literatuur

 Wat valt op t.a.v. de evidence based practice van de vakgroep n.a.v.

 de literatuur?

 Reflectie prescriptiecijfers

 Wat valt op aan de interdoktervariatie? Welke verklaringen zijn

 mogelijk?

 Besluiten t.a.v. werkwijze

 vakgroep

 Welk resultaat wil de vakgroep behalen n.a.v dit FTO?

 Wat gaat de vakgroep anders doen na het FTO en met welk doel?

 Heeft dit consequenties voor het jaarplan, zo ja welke?

 Besluiten t.a.v. formularium

 Welke wijzigingen worden opgenomen in het formularium?

 Besluiten t.a.v. medicatieketen

 Zijn er punten van belang voor de samenwerking binnen de

 medicatieketen?

 Welke acties komen daaruit voort?

 (afspraken met apotheker, verpleegkundigen, noodvoorraad etc.)

 Actiepuntenlijst

 -

 -

 -

 Stuur je de notulen door naar Frederique, Marianne en Guido, dank!

pagina 955

index | FTO  | FTO handleiding | FTO thema gebieden per SO | jaarplanning FTO Archipel | FTO notulen maken | Kahoot maken | FTO archief recent | FTO archief oud
INDEX

RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten