Guido van Laere 10-2021

Steunkousen kunnen worden aangevraagd via de fysiotherapeut. Het is belangrijk om hiervoor een indicatie te vermelden op de aanvraag. De aanvraag kan worden gedaan per mail of Ysis bericht. Geef daarnaast ook de ZZP zwaarte aan.


Een diagnose kan zijn:

Aanvragen van steunkousen


NHG standaard - Perifeer arterieel vaatlijden

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Huidzieken.nl - Enkel / arm index

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg (WDH) - Enkel-arm index

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (017)
Naslagwerk en bronvermelding:

Oedeem vorming in de benen


*

pagina 021

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w