START - criteria


STOPP - criteria

STOPP C1 Trombocytenaggregatieremmers (acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium) in een dosis hoger dan respectievelijk 80 of 100mg per dag, met uitzondering van oplaaddosis (een verhoogd risico op bloeding, niet bewezen effectief).

STOPP C2 Trombocytenaggregatieremmers, clopidogrel (en andere middelen uit deze groep), dipyridamol, vitamine K antagonisten (VKA’s), directe orale anticoagulantia (DOAC’s) bij verhoogd risico op bloeding , dwz ongecontroleerde hypertensie, versterkte bloedingsneiging, een recente relevante spontane bloeding (verhoogd risico op bloeding). NB gebruik HAS-BLED score**, ≥3 betekent verhoogd bloedingsrisico.
STOPP C3 Trombocytenaggregatieremmer in combinatie met clopidogrel (en andere middelen uit deze groep) als secundaire preventie van een beroerte, tenzij een coronaire stent is ingebracht in de voorafgaande 12 maanden of bij gelijktijdig acuut coronair syndr. of een hooggradige symptomatische carotisstenose (geen bewijs voor voordeel boven monotherapie clopidogrel).

STOPP C4 Trombocytenaggregatieremmer in combinatie met vitamine K- antagonisten (VKA’s), directe orale anticoagulantia (DOAC’s) bij patiënten met chronisch atriumfibrilleren (geen extra voordeel van salicylaten).

STOPP C5 Trombocytenaggregatieremmers met vitamine K- antagonisten (VKA’s), directe orale anticoagulantia (DOAC’s) bij patiënten met een stabiele coronaire, cerebrovasculaire of perifere arteriële symptomen (geen bewijs voor extra voordeel van combinatie therapie).

STOPP C6 Vitamine K- antagonisten (VKA’s), directe orale anticoagulantia (DOAC’s) > 6 mnd bij een 1e ongecompliceerde diep veneuze trombose (geen bewijs voor aanvullende effectiviteit).

STOPP C7 Vitamine K- antagonisten (VKA’s), directe orale anticoagulantia (DOAC’s) > 12 mnd bij een eerste ongecompliceerde longembolie (geen bewijs voor aanvullende effectiviteit).

STOPP C8 NSAID’s in combinatie met vitamine K- antagonisten (VKA’s), directe orale anticoagulantia (DOAC’s) (verhoogd risico op ernstige maagbloeding).
START - STOPP criteria antistolling

pagina 060

index | antistolling | atriumfibrilleren | hartfalen, myocardinf. & coronaire hz | CVA (neurologicus) | antistolling rond ingrepen | DVT & longembolie | antidotum cumarinederivaten | START - STOPP criteriaLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w