Hypodermoclyse uitvoering

FTO  Yvette Hartsteen en Léontine Bollen 03-2020


Definitie:
Met hypodermoclyse wordt bedoeld: subcutane infusie van infuusvloeistoffen.


Doel:
Het bieden van een praktische leidraad voor hypodermoclyse volgens hedendaagse inzichten. Hypodermoclyse volgens moderne methodiek is een patiëntvriendelijke, eenvoudige, doelmatige en veilige methode om in de geriatrie of de palliatieve fase een (dreigende) lichte tot matige dehydratie te behandelen of symptomen van dehydratie te Bestrijden.

Doelgroep:

Deze leidraad is bestemd voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten in de laatste levensfase.
Het uitvoeren van de handelingen wordt geacht te geschieden door personen die hiertoe bekwaam en bevoegd zijn en wordt, afgezien van enkele aandachtspunten, niet tot in detail beschreven.
De basisvaardigheden komen overeen met subcutaan injecteren en het inbrengen van een infuus.

Indicaties:


Contra-indicaties


Infusiebeleid


Complicaties:
Bij hypodermoclyse welke volgens moderne richtlijnen wordt gegeven zijn hoogst zelden complicaties van betekenis te verwachten. Hypodermoclyse geeft zelden pijnklachten. Lokaal kan wat (reversibel) oedeem of erytheem ontstaan. Ook kan een hematoom, een lokale infectie of ecchymose ontstaan.Benodigdheden:


Inbrengen van een subcutane canule:
Zorg verder dat de canule en het verloop van de slang de patiënt zo min mogelijk hindert bij beweging en verzorging. Contra-indicaties zijn oedeem, huidlaesies of bestraald gebied, verminderde doorbloeding, verlamde ledematen en lastige plaatsen voor het verwisselen van kleding.


Verdere aandachtspunten:


Pallialine.nl - richtlijn dehydratieNaslagwerk en bronvermelding:*

pagina 113

index | dehydratie | oorzaken dehydratie | anamnese, lich. en lab.onderzoek | preventie van dehydratie | hypodermoclyse uitvoering | infusievloeistoffen en orale behandeling


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w