Acute allergische reactie

Algemeen: Verwijder of stop toediening van het allergeen en beoordeel patiënt volgens A, B, C methode.

Zie ook “Het Acute Boekje” hoofdstuk anafylaxie.

Guido van Laere 08-2021


Adrenaline (Epipen en ampullen adrenaline zitten in de werkvoorraad)

0,3mg Epipen en 0,5mg (=0,5ml) adrenaline i.m. per keer, zo nodig elke 5-15 min herhalen, max. 0,5 mg per dosis, im of sc.

Clemastine

2mg iv. (werking vrijwel direct) of im. (Werking na 45-60 min.), zo nodig herhalen na 15 min.


Zeer langzaam i.v. toedienen! (2-3 min / ampul).

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Middelen bij een acute en ernstige reactieDeze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Tot 4 dd 200μg. (max per dag 800 μg).


Acute situaties: (im, sc, i.v.) volwassenen 8 µg/kg lich.gewicht (meestal 0,25mg) langzaam toedienen, zo nodig na 10-15 min herhalen.


Salbutamol aerosol


Salbutamol ampul

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Kortwerkende β-2 sympathicomimeticum toedienen bij acute dyspneu t.g.v. een acute allergische reactie
Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

8mg i.m. of  i.v. in 2-3 minuten (= 2 ampullen 4mg/ml) eenmalig toedienen (geen orale steroïden gebruiken!)

 

Dexamethason

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG richtlijn - Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Huisarts & Wetenschap - Acute allergische reactie

Het Acute Boekje - Hoofdstuk anafylaxie

*

Acuut angio-oedeem (Quincke's oedeem)

Acuut angio-oedeem is een zwelling die ontstaat door plotse extravasatie van serum naar de submucosale weefsels. De zwelling ontstaat meestal in minuten tot uren, lost spontaan op in uren tot enkele dagen, en presenteert zich meestal asymmetrisch op plekken waarbij de huid los verbonden is met de submucosa: lippen, oogleden, tong, keel/ larynx, extremiteiten, genitalia, darmmucosa (acute buikpijn). Als gevolg van oedeem van tong of larynx kan de luchtweg bedreigd raken. Vraag, indien nodig, tijdig om hulp. Angio-oedeem kan een symptoom zijn van een vrijkomen van mediatoren waaronder histamine uit mestcellen (IgE-gemedieerd (allergisch) of niet-IgE gemedieerd; histaminerg) of kan het gevolg zijn ophoping van bradykinine (bradykinine gemedieerd). Voorbeelden: zie angio-oedeem (241).


Zie voor behandeling “Het Acute boekje” (hetacuteboekje.nl) hoofstuk Anafylaxie en acuut agio-oedeem.


pagina 380

index | allergie | acute allergische reactie | allergische reactie


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen