Cremor vaseline lidocaïne

Lidocaine/vaseline zalf 30mg/g 30g bij ambeien, jeuk en pijn.

Hemorroïden

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Crème en zalfHemorroïden zijn door slijmvlies bedekte omlaagzakkende zwellichamen. De gangbare classificatie van hemorroïden in 4 graden van prolaps heeft geen directe betekenis voor de behandeling. Portale hypertensie is geen oorzaak van het ontstaan van hemorroïden. Bloedverlies, prolaps, jeuk en lekkage zijn (niet-specifieke) aanwijzingen voor de aanwezigheid van hemorroïden. Een ferriprieve anemie kan alleen na uitsluiting van andere oorzaken aan hemorroïden worden toegeschreven. Acuut heftig rectaal bloedverlies wordt frequent veroorzaakt door traumatische beschadiging. Antistollingstherapie vormt een risicofactor. De aanwezigheid van onverklaarde perianale huidafwijkingen vereist proctologisch onderzoek. Hemorroïden zijn bij rectaal toucher niet palpabel.


Bij patiënten onder de 50 jaar met bloedverlies per anum en hemorroïden kan met anamnese en proctoscopisch onderzoek worden volstaan. Bij beginnend bloedverlies per anum boven de 50 jaar dient een proximale afwijking te worden uitgesloten. Regulering van het defecatiegedrag en de voeding zijn preventieve maatregelen tegen het ontstaan van hemorroïdale klachten.


Conservatieve maatregelen vormen de basis van de behandeling van patiënten met klachten van hemorroïden. Lokale anti-haemorrhoidalia vormen geen causale therapie en dienen als zodanig vermeden te worden. Elastische bandligatie en sclerosering zijn de vormen van ambulante poliklinische behandeling voor hemorroïden die het effectiefst, het minst kostbaar en het meest patiënt vriendelijk zijn. Vanwege de effectieve ambulante of poliklinische behandelingsmogelijkheden voor hemorroïden behoeven hemorroïdectomieën nog slechts zelden te worden uitgevoerd. Aangezien de wijze van behandeling in principe niet afhankelijk is van de mate van prolaps, maar van het bestaan van strangulatie, is handhaving van de indeling in graden van prolaps voor de praktijk van alledag niet nodig.


Bron: Lees het volledige Ntvg artikel “Concensus hemorroïden”.


Anatomie van de anus

Locatie van de inwendige hemorroïden

Locatie van de uitwendige hemorroïden

 Guido van Laere 09-2020


Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Nederland tijdschrift voor geneeskunde - Concensus hemorroïden


Naslagwerk en bronvermelding:*

pagina 095

index | tr.digestivus | peptische aandoeningen | misselijkheid en braken | obstipatie | diarree | levercirose | hemorroïden | norovirus | typen van ontlasting | START-STOPP criteria
LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen