klik hier voor zoek opdrachten

Frequentie

Bepaling

Opmerking

Eenmalig

 • Cholesterolpakket
 • HbA1c
 • Kalium
 • Kreatinine
 • MDRD (eGFR/CKD-EPI)

Als je kiest voor cholesterolbepaling dan hele cholesterol pakket, omdat afhankelijk van leeftijd, wel/geen hart-vaatziekten LDL of chol/HDLratio als maatstaf wordt genomen. Intern protocol Archipel CVRM 11-12-2018.

Besluit wel of geen cholesterolbepaling ligt in leeftijd/levensverwachting, wens van de cliënt, voor-nadelen van eventueel medicatie (bijvoorbeeld in PG-setting).

Eenmalig bij nierfunctiestoornis

(eGFR< 30)

 • Albumine (serum)
 • Calcium
 • Fosfaat
 • Hemoglobine
 • Kalium
 • PTH

NB in de praktijk blijkt dit niet goed uitvoerbaar en te weinig klinische consequenties te hebben. Geen urinescreening in protocol

opgenomen op basis van consensus  11-12-2018.

Eenmalig

 • Glucose nuchter

Op afdeling prikken door zorg (prikdienst komt soms laat en mensen moeten dan onnodig lang nuchter blijven).

Diabetes mellitus (de novo / bij opname)

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium


pagina 656

Léontine Bollen 12-2019Zie ook formularium:

314 stappenplan diabetes melitus type 2

315 hypoglycemie

474 DM in de laatste levensfase

330 START-STOPP criteria diabetes

INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten