START - STOPP criteria diabetes mellitus

STOPP - criteria

STOPP J1 sulfonylureumderivaten met een langere werkingsduur en actieve metabolieten zoals glibenclamide en glimepiride, bij diabetes mellitus type 2 (kan duur van de hypoglykemie verlengen).


STOPP J2 thiazolidinedionen zoals pioglitazon bij patiënten met gedocumenteerd hartfalen (kan verergering van hartfalen geven).


STOPP J3 bètablokkers bij patiënten met diabetes mellitus die frequent hypoglykemie hebben (kan hypoglykemie maskeren).

START - criteria


index | endocrien | diabetes | diabetes type II | diabetes informatie | hypoglycemie | DM in de laatste levensfase (terminale zorg) | START-STOPP criteria | lab. onderzoek diabetes (lab) | schildklier

pagina 330


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w