- Obstipatie.

- Eiwitrijke voeding rondom de inname van de parkinsonmedicatie.


Zie voor hulpmiddel van registratie behandeling: medicatie effect bij Parkinson (152).Onvoldoende effect behandeling; verminderde werking levodopa


Welke middelen vermijden bij M. Parkinson:


Maggy van den Brand en Léontine Bollen FTO 09-2019


NHG standaard - Parkinson

YouTube film - 10 tips voor goede parkinson zorg en goede tips

Parkinsoninzorg.nl - Tools, richtlijnen voor V&V

Parkinsonnet.nl - Richtlijnen, zoekmachine en kwaliteitsorgaan.

Parkinsontv.nl - Video uitzendingen over parkinson

Website Parkinson Archipelzorggroep - Informatie over Parkinson van Archipel

KNGF-richtlijn - Ziekte van Parkinson (pag.10)

Naslagwerk en bronvermelding:

*

responsfluctuaties

 1. aanpassen doseerschema levodopa
 2. toevoegen dopamine anonist
 3. toevoegen MAO-B remmer
 4. toevoegen comt remmer

onvoorspelbare

responsfluctuaties

Risico-invertarisatie:

Enige terughoudenheid is op zijn plaats bij starten van dopamine agonisten bij reeds aanwezige cognitieve klachten.

bifasische dyskinesie

voorspelbare

responsfluctuaties

Bij onvoldoende effect:

Overweeg gavanceerde behandeling zoals;

(Zie onderaan op deze pagina)

 1. aanpassen doseerschema levodopa (verlagen dosis, geen CR)
 2. toevoegen amantadine (min 300mg)
 3. verlaag levodopa en toevogen dopamine-agonist
 4. altijd overwegen staken COMT-remmer en/of MAO-B remmer
 1. aanwijzingen voor malabsorptie?
 2. levodopa-monotherapie (andere medicatie afbouwen, geen CR, enige voorkeur dispers)
 3. tijd tussen medicatie innames verlengen tot herkenbaar patroon (3-5 uur)
 4. doseerschema levodopa monotherapie aanpassen (frequenter doseren, indien iedere 2 uur overweeg dispers)
 5. dopamine agonist monotherapie
 6. apomorfine pen

beperkende piekdosis dyskinesie

 1. aanpassen doseerschema levodopa (frequenter en hoger, geen CR)
 2. toevoegen dopamine-agonist
 3. toevoegen MAO-B remmer
 4. toevoegen amantadine

dyskinesie

Stroomschema behandeling responsfluctuaties bij de ziekte van Parkinson

Bij onvoorspelbare respons fluctuaties op medicatie zijn er nog de volgende mogelijkheden:Onvoorspelbare respons fluctuaties

maag

jejunum

Duodopa continu

Deep brain stimulation

Apomorfine s.c. (dopa-agonist)

pagina 144

index | tr.neurologicus | Parkinson | * symptomen, anatomie en classificatie | * onvoldoende effect behandeling | * wearing off fenomeen | * peak dose dyskinesieen |

* dementie, psychose en depressie bij Parkinson | * overmatig speekselvloed | * dysfagie | * bijwerkingen van medicatie | * medicatie effect bij ParkinsonLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w