Levothyroxine

Dosering + opmerkingen

HypothyreoïdieGeneesmiddelnaam

Hypothyreoïdie

Start met 12,5 μg levothyroxine, in te nemen op lege maag en elke dag op dezelfde tijd. Zie ook NHG standaard - Schildklieraandoeningen


Let op:


Léontine Bollen 12-2019


Achtergrond informatie

Oorzaken hypothyreoïdie:Symptomen:


Naslagwerk en bronvermelding:

Stroomschema - schildklier aandoeningen

Farmacotherapeutisch kompas - hypothyreoïdie

Farmacotherapeutisch kompas - hyperthyreoïdie


NHG standaard - Schildklieraandoeningen

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG - Laboratorium diagnostiek schildklieraandoeningen (LESA)

FTO Online - schildklier aandoeningen


*

pagina 292

index | endocrien | schildklier | diagnostiek | subklinische hypothyreoïdie | hypothyreoïdie | subklinische hyperthyreoïdie | hyperthyreoïdie | diabetes


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w