Ciprofl.

Biologisch laboratorium onderzoek

Bacteriën:

Bacteriën worden in het laboratorium onderscheiden door het wel of niet aeroob zijn, de vorm en door Gramkeuring. Zie het onderstaande schema.


Guido van Laere 03-2023

Naslagwerk en bronvermelding:

Diagnostiek voor U - Website van het laboratorium dat bloedonderzoek doet voor Archipel

NHG standaard - Rationeel aanvragen van laboratorium diagnostiek

*

Wikipedia Gramkleuring - Wikipedia betekenis van de gramkleuring

Ziekenhuis.nl - Soorten antibiotica

Bacteriën

Zuurstof behoefte

Aeroob

Anaeroob

Vorm

Bacillen

Diplokokken

Streptokokken

Stafylokokken

wel O2 behoefte

geen O2 behoefte

Dikte

celwand

Grampositief

Gramnegatief

dikke peptidoglycaanlaag

dunne peptidoglycaanlaag

staafjes

liggen twee aan twee

liggen in ketens

liggen in groepen

Bacillen

Diplokokken

Streptokokken

Stafylokokken

Voor meer vormen van bacteriën zie deze pop-up pagina

Zie onder voor afbeeldingen van deze vormen

Antibiotica schema:

Spectrum van verschillende antibiotica gebruikt in dit “formularium” per type bacterie. Het onderstaande overzicht geeft een versimpelde weergave van het werkingsspectrum van verschillende antibiotica. Dit is samengesteld vanuit verschillende schema’s en geeft een klein deel van de beschikbare antibiotica weer.

Gram-positieve kokken

Gram-negatieve bacillen

MRSA

MSSA

Streptokokken

E.coli

P.mirabilis

Klebsella

Pseudomonas

ESCAPPM

Gram-negatieve kokken

N.gonorroeae

N.meningitis


Anaerobes


Atypicals

Amoxicilline

Amoxicilline

3e generatie cefalosporine

Ceftriaxon

Ceftriaxon

Quinolonen

Amino-penicilline

Aminopenicilline + clavulaanzuur

Amoxicilline + clavulaanzuur

Amox.+ clav.


Lincosamiden

Macroliden

Ciprofloxacine

Clindamycine

Clindamycine

Azitromycine

Azitromycine

Azitromycine

Doxycycline

Doxycycline

Doxycycline

Tetracyclines

MRSA = Methicillin-resistant Staphylococcus aureus,  MMSA = Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus.

ESCAPPM = Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter freundii, Aeromonas spp., Proteus spp., Provindencia spp., en Morganella morganii.Nitromidazolen


Metronidazol

Amoxicilline

verminderde werkzaamheid

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratoriumpagina 692


INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten