pagina 009

TRACTUS CIRCULATORIUS

010 acuut coronair syndroom  

011 stabiele angina pectoris

012 hypertensie

013 hypertensieve crisis

014 atriumfibrilleren

015 acuut hartfalen

016 chronisch hartfalen

017 cardio vasculair risico management

018 hypercholesterolemie

139 CVA (neurologicus)

020 perifeervaatlijden

021 oedeem vorming benen


ACHTERGROND INFORMATIE

030 START-STOPP criteria

040 antihypertensiva overzicht


VERWIJZINGEN BINNEN DEZE WEBSITE

515 richtlijnen - equivalentdosering statines

516 equivalent dosis antihypertensiva


index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht
LINKS NAAR BRON EN NASLAGWERK TRACTUS CIRCULATORIUS

LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 12-9-2023 (11.79)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w