klik hier voor zoek opdrachten

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium


pagina 658

Léontine Bollen 12-2019


Frequentie

Bepaling

Opmerking

1x / 12 maanden

  • HbA1c
  • MDRD (eGFR/CKD-EPI)


Bij de oudere patiënt met diabetes mellitus wiens individuele streefwaarden niet worden gehaald, dient zijn HbA1c waarde minimaal twee keer per jaar te worden gecontroleerd. Bij personen, die alleen met orale medicatie worden behandeld, kan controle van HbA1c eens per jaar en nuchtere bloedglucose eens per drie maanden voldoende zijn.


3 maandelijks

  • Nuchter glucose

Op afdeling prikken door de zorg.

Diabetes mellitus niet insuline afhankelijk (Non Insuline Dependent Diabetes Mellitus = NIDDM)


Zie ook formularium:

314 stappenplan diabetes melitus type 2

315 hypoglycemie

474 DM in de laatste levensfase

330 START-STOPP criteria diabetes
INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten