Laatste update 31-10-2023 / FTO Florien Hakvoort en Valentina Baranova 06-2023


Misselijkheid:

Onaangenaam gevoel in de buik. De functie van de maag neemt af: de motiliteit wordt trager, de maagzuursecretie vermindert, de speekselvorming neemt toe.


Braken:

Krachtig uitstoten van de maaginhoud via de mond. Het braakcentrum ontvangt informatie vanuit de cortex cerebri via de nucleus tractus solitarius (maagdarmkanaal).


Misselijkheid en braken als bijwerking van medicatie

Bijwerking misselijkheid en braken: vaak (1-10%) of zeer vaak (>10%) van de meest gebruikte medicatie in verpleeghuizen.Misselijkheid en braken


3 dd 10 mg, maximaal 30 mg per dag. Maximaal 1 week gebruiken vanwege cardiale bijwerkingen, dan hoeft de dosering bij een nierfunctie van 10-50 niet te worden aangepast. Mag oraal en rectaal toegediend worden. Zie verder het stappenplan hierboven.


3 dd 10 mg, maximaal 30 mg per dag en maximaal 5 dagen gebruiken. Zie verder het stappenplan hierboven.

2 dd 1-2 mg p.o./buccaal (druppelvloeistof) of 2 dd 0,5 mg s.c. of i.v. of 1-2 mg/24 uur s.c. of i.v.Domperidon

Metoclopramide

Haloperidol

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Werking op motiliteit van het proximale deel van het maagdarmkanaal (NIET geschikt voor Parkinson en Lew Body dementie patiënten)Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Werking op motiliteit van het proximale deel van het maagdarmkanaalGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Werking anti-dopaminerg (NIET geschikt voor Parkinson en Lew Body dementie patiënten)NHG standaard - Misselijkheid en Braken bij gastro-enteritis

NHG standaard - Obstipatie

NHG standaard - Maagklachten


Naslagwerk en bronvermelding:


Huisarts & Wetenschap - Misselijkheid en braken

Farmacotherapeutisch kompas - misselijkheid en braken

Formularium - Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (468)

*

Oorzaken van misselijkheid

INLEIDING
Stap 1 Niet medicamenteuze behandeling en diëtiek

- Een lege maag verergert misselijkheid.

- Tekort aan vocht verergerd misselijkheid.

- Gemberthee/capsules.Stap 2 Medicamenteuze behandeling

- Start met een dopamine-antagonist.

 Contra-indicatie: hallucinaties en/of delier.

- Bij hallucinaties of delier starten met haloperidol.
Stappenplan behandeling misselijkheid en braken

STAPPENPLAN

Stap 3 Dosering en achtergrond informatie

Een behandeling van ongecompliceerde misselijkheid en braken met een anti-emeticum wordt niet geadviseerd bij volwassenen vanwege het gebrek aan bewijs voor de effectiviteit ervan.

Overweeg alleen in uitzonderlijke gevallen behandeling met een anti-emeticum (bijvoorbeeld bij ouderen met diabetes mellitus en een verhoogd risico op dehydratie).


Geef domperidon tablet, 1-3 dd 10 mg, behandel max. 1 week. 


Geef metoclopramide tablet / zetpil, 1-3 dd 10 mg, min. 6 uur tussen 2 doses, behandel max. 5 dagen. 

 


Bron: NHG standaard: Misselijkheid en braken

Bron: Palliaweb; Misselijkheid en braken in de palliatieve fase.


2019-05-06 Misselijkheid en braken.pptx FTO presentatie

w

w

w

2023-06-06 Tractus digestivus.pptx FTO presentatie

pagina 091

index | tr.digestivus | peptische aandoeningen | misselijkheid en braken | obstipatie | diarree | levercirose | hemorroïden | norovirus | typen van ontlasting | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w