Classificatie Chronisch nierlijden wordt gedefinieerd als structurele of functionele nierschade. Het gaat om een verminderde nierfunctie die gedurende minstens drie maanden bestaat. Het is essentieel om meer dan één bepaling van de nierfunctie te hebben vooraleer de gedaalde nierfunctie te klasseren als chronisch.


Chronisch nierlijden wordt ingedeeld in vijf stadia. Die indeling wordt gemaakt op basis van de nierfunctie en andere bewijzen van nierschade. Vaak wordt stadium 3 onderverdeeld in stadium 3A (GFR van 45-60 ml/min) en stadium 3B (GFR van 30-45ml/min). Op die classificatie kan men heel wat opmerkingen hebben, maar ze heeft als groot voordeel dat ze sinds enkele jaren in bijna alle wetenschappelijke studies en richtlijnen gebruikt wordt.


Het voornaamste probleem situeert zich bij ouderen waarvan een groot deel van de populatie in stadium 3 geklasseerd wordt. Het is echter niet duidelijk of een 80-jarige met een GFR van 50 terecht als “matig nierinsufficiënt” beschouwd wordt. Verder onderzoek moet uitwijzen of er voor deze 80-jarige geen andere referentiewaarden en/of classificatie nodig zijn. Alleszins moet men voor medicatiedosissen zeker rekening houden met de gedaalde GFR.


Classificatie Chronisch nierlijden

Stadium

Graad / klaring ml / min stadium van nierinsufficiëntie

Stadium I

> 90 betekent normale of verhoogde GFR

Stadium II

60-90 betekent laaggradig functieverlies

Stadium IIIA

45-60 betekent middelgradig functieverlies

Stadium IIIB

30-45 betekent middelgradig functieverlies

Stadium IV

15-30 betekent zwaar functieverlies

Stadium V

< 15 betekent eindstadium nierfalen

Guido van Laere 08-2021


pagina 557

index | richtlijnen  | nierfunctie stoornis | classificatie chronisch nierlijden | rekenformules creatinineklaring | dosering van medicatie bij nierfunctie stoornissen


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten