Clopidogrel

1 dd 75mg (geen maagbeschermer nodig)

Acetylsalicylzuur

1 dd 80mg (Voor direct effect: oplaaddosis 160mg). Denk aan maagbeschermer: indien ouder dan 80 jaar of bij risicofactoren en ouder dan 70 jaar.


Antistolling bij hartfalen, myocardinfarct en coronaire hartziekten

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Plan van aanpak antistolling bij hartfalen, myocardinfarct en coronaire hartziekten

1e keus: acetylsalicylzuur

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

2e keus: clopidogrel

Pantoprazol

Start 20-40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies t.g.v. NSAID gebruik.


Esomeprazol

Start 20-40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies t.g.v. NSAID gebruik. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.Bij NIET malen van medicatie

Bij WEL malen van medicatie

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Protonpompremmers

Lansoprazol

Start 15-30mg, 1x daags. 15mg bij profylaxe ulcus en erosies t.g.v. NSAID gebruik.

Stappenplan keuze maagbeschermer

Kies pantoprazol

Kies esomeprazol = duurder middel

Bij gebruik van clopidogrel, kies lansoprazol

Bij gebruik van hogere doseringen dan 20 mg/ dag moet men bij het staken van de medicatie dit afbouwen met 20 mg/dag, bij hoog risico op rebound, eventueel 20 mg om de dag afbouwen.

Bij voorkeur niet gelijktijdig innemen, heeft mogelijk een verminderde werking van clopidogrel.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

NHG standaard - Atriumfibrilleren

Federatie van Nederlandse trombosediensten; doseren van een VKA - Handelwijze bij INR onder en boven de therpeutische ranges (PDF)

Hetcat.nl Centrum Antistolling & Trombosezorg - Informatie over antistolling.

Trombosebeen.nl - Patiënten informatie.

Trombose Dienst Eindhoven - informatie over antistolling.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (017)

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050)

Formularium - Switch tussen VKA ←→ DOAC (506)

Formularium - Instellen VKA (505)


*

pagina 051

index | antistolling | atriumfibrilleren | hartfalen, myocardinf. & coronaire hz | CVA (neurologicus) | antistolling rond ingrepen | DVT & longembolie | antidotum cumarinederivaten | START - STOPP criteriaLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen