Clopidogrel

Acetylsalicylzuur

Pantoprazol

Esomeprazol

Lansoprazol

1 dd 80 mg (Voor direct effect: oplaaddosis 160mg). Denk aan maagbeschermer: indien ouder dan 80 jaar of bij risicofactoren en ouder dan 70 jaar.


Start 20-40 mg, na 6 weken 20 mg onderhoudsdosering. 20 mg bij profylaxe ulcus en erosies t.g.v. NSAID gebruik. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.1 dd 75 mg (geen maagbeschermer nodig)

Antistolling bij hartfalen, myocardinfarct en coronaire hartziekten

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Plan van aanpak antistolling bij hartfalen, myocardinfarct en coronaire hartziekten

1e keus: acetylsalicylzuur

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

2e keus: clopidogrel

Start 20-40 mg, na 6 weken 20 mg onderhoudsdosering. 20 mg bij profylaxe ulcus en erosies t.g.v. NSAID gebruik.


Bij NIET malen van medicatie

Bij WEL malen van medicatie

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Protonpompremmers

Start 15-30 mg, 1x daags. 15 mg bij profylaxe ulcus en erosies t.g.v. NSAID gebruik.

Stappenplan keuze maagbeschermer

Kies pantoprazol

Kies esomeprazol = duurder middel

Bij gebruik van clopidogrel, kies lansoprazol

Bij gebruik van hogere doseringen dan 20 mg/ dag moet men bij het staken van de medicatie dit afbouwen met 20 mg/dag, bij hoog risico op rebound, eventueel 20 mg om de dag afbouwen.

Bij voorkeur niet gelijktijdig innemen, heeft mogelijk een verminderde werking van clopidogrel.

w

w

w

w

pagina 051

index | antistolling | atriumfibrilleren | hartfalen, myocardinf. & coronaire hz | CVA (neurologicus) | antistolling rond ingrepen | DVT & longembolie | antidotum cumarinederivaten | START - STOPP criteria


Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

NHG standaard - Atriumfibrilleren.

Federatie van Nederlandse trombosediensten; doseren van een VKA - Handelwijze bij INR onder en boven de therpeutische ranges (PDF).

Hetcat.nl Centrum Antistolling & Trombosezorg - Informatie over antistolling.

Trombosebeen.nl - Patiënten informatie.

Trombose Dienst Eindhoven - informatie over antistolling.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (017).

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050).

Formularium - Switch tussen VKA & DOAC (506).

Formularium - Instellen VKA (505).

Formularium - Stappenplan om een protonpomremmer te kiezen (090).

*


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w