Atriumfibrilleren


Stappenplan

atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren zonder hartfalen

1e keus Bèta-blokker of 2e keus Ca-antagonist.

Indien klachten met Bèta-blokker of Ca-antagonist blijven of klachten bij inspanning of pols >110 dan digoxine toevoegen.

      +

Start antistolling (zie antistolling bij atriumfibrilleren).

Digoxine

Onderhoud: 1dd 0,0625-0,25mg. Zie lab onderzoek (616).

Bij verhoogd risico op toxiciteit (creat.>100 of MDRD <50, gewicht < 55 kg, ouder dan 70 jaar):

1e dag 3 dd 0,125 mg, daarna 1dd 0,0625 mg-0,125 mg. Dit geld dus voor het merendeel van de populatie verpleeghuispatiënten!

Verhoogd risico op toxiciteit en hoogbejaard (>80 jaar): 1e dag 3 dd 0,125mg, daarna 1 dd 0,0625 mg.

Indien geen verhoogd risico op toxiciteit, oplaaddosis: 1e dag 3 dd 0,25 mg, 2e dag 1 dd 0,25 mg.

Hoog de dosering digoxine geleidelijk op, op geleide van de ventrikelfrequentie.

Pas de digoxinedosis aan i.c.m. diltiazem 75% van digoxine dosering; i.c.m. verapamil 50% van digoxine dosering.

Digoxine alleen starten in overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

 

Verapamil


120 - 360 mg / dag. Start ook antistolling! Zie antistolling bij atriumfibrilleren (050).

Heeft patiënt tevens angina pectoris, dan heeft diltiazem de voorkeur boven verapamil.


Diltiazem

120 - 360 mg / dag. Start ook antistolling! Zie antistolling bij atriumfibrilleren (050).

Heeft patiënt tevens angina pectoris, dan heeft diltiazem de voorkeur boven verapamil.


Werking: Calciumantagonisten verhinderen het transport van vrije calcium-ionen, waardoor spiercellen in de wand van de bloedvaten niet samentrekken en er vaatverwijding optreed.

Belangrijke bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, blozen, maag- darmklachten (niet gebruiken bij refluxziekten!) en oedeem.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Ca-antagonistGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

DigoxineMetoprolol succinaat

1 dd 25-200 mg Metoprolol succinaat. Indien metoprolol tartaat uit de buffer, overbrug dan met 2 dd metoprololtartraat.

Metoprolol succinaat = langwerkend (retard vorm, 1x daags doseren); Metoprolol tartaat = kortwerkend (2x daags doseren).

Werking: Remmen de werking van de bètareceptoren van het sympathische zenuwstelsel.

Belangrijke bijwerkingen: benauwdheid en astma aanvallen (met name niet selectieve bétablokkers), koude handen en voeten, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, orthostatische hypotensie, misselijkheid, buikpijn, diarree, obstipatie en maskeren van sympathische verschijnselen van een hypoglykemie.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

BètablokkersNHG standaard - Atriumfibrilleren

Cardiovasculaire Geneeskunde.nl - Anticoagulantia bij kwetsbare ouderen met AF (video)

Cardiovasculaire Geneeskunde.nl - Anticoagulantia bij ouderen, practische inzichten (PDF)

Centrum antistolling & trombosezorg - Website hetcat.nl

Farmacotherapeutisch kompas - Atriumfibrilleren (ritme controle)

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050)


Naslagwerk en bronvermelding:

*

Sam Schoon FTO 04-2022

1e keus Start bètablokker evt. in combinatie met digoxine ter verlaging hartfrequentie.  

2e keus Bij contra-indicatie bètablokker (bijv. ernstig astma) dan pas start calciumantagonist.

      +

Start antistolling (zie antistolling bij atriumfibrilleren).

Atriumfibrilleren met hartfalen; corrigeer eerst instabiel hartfalen.

Betablokker:

Calciumantagonist:

Amiodaron/sotalol:

Digoxine:

Wat valt op t.a.v. de evidence based practice van de vakgroep n.a.v. de literatuur?


w

w

pagina 014

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w