START - criteria


STOPP - criteria

STOPP I1 urogenitale anticholinergica (oxybutynine, solifencine, tolterodine, darifenacine, fesoterodine) bij dementie of cognitieve stoornis, bij onbehandeld nauwe kamerhoek glaucoom of bij chronisch prostatisme (risico op toename van verwardheid, agitatie, risico op acute verergering nauwe kamerhoekglaucoom, risico op urineretentie).

STOPP I2 selectieve alfa -1-blokkers bij dagelijkse incontinentie of symptomatische orthostase of mictie- syncope of bij urinecatheter in situ > 2mnd (kan toename urinefrequentie en incontinentie geven, risico op verergering symptomen respectievelijk niet bewezen effectief).START - STOPP criteria tr. urogenitalis

pagina 130

index | tr.urogenitalis | urineweg infecties | mictieklachten bij mannen | BPH | urge incontinentie | acute blaasretentie | incontinentie bij vrouwen | vaginale klachten | blaaskatheters |

phimosis (huid/wond) | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 18-6-2024 (12.11)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w