Cerebro vasculair accident (CVA)


NHG standaard - Beroerte

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.


Naslagwerk en bronvermelding:

Acetylsalicylzuur

Bij een TIA, minor stroke of CVA één malig 2x 80 mg (=160 mg) in de acute fase.

Bij patiënten die een herseninfarct of een TIA hebben doorgemaakt, wordt net als bij patiënten met cardiovasculaire problemen geadviseerd te streven naar een LDL-cholesterolwaarde lager dan 1,8 mmol/l. Zie ook hypercholesterolemie (017).

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Trombocytenaggregatieremmer in acute fase (antistolling)


Clopidogrel

1 dd 75 mg (geen maagbeschermer noodzakelijk). Startdosis 300 mg  (=4 tabl. 75 mg). Bij een Cyp2c19 im fenotype kan een dosering van 1 x daags 150 mg worden overwogen. Bij patiënten die een herseninfarct of een TIA hebben doorgemaakt, wordt net als bij patiënten met cardiovasculaire problemen geadviseerd te streven naar een LDL-cholesterolwaarde lager dan 1,8 mmol/l. Zie ook hypercholesterolemie (017).


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Trombocytenaggregatieremmer t.b.v. een CVA (antistolling)*

BegrippenDifferentiaal diagnose CVA/minor stroke

CVA vervolgbehandelingen

Behandelen bij zeer hoog risico CVRM


Secundaire preventie zonder cardiale emboliebron:


Secundaire preventie bij atriumfibrilleren of andere cardiale emboliebron:


CVA vervolgbehandelingen

Indicaties voor PPI (protonpompinhibitor) bij acetylsalicylzuur als TAR (trombocytenaggregatieremmer):


Voorkeur voor pantoprazol (zit in werkvoorraad) boven esomeprazol (zit in werkvoorraad) bij gebruik van clopidogrel. Indien moet worden gemalen kiezen voor lanzoprazol (zit niet werkvoorraad).


Na intracerebrale bloeding

CVA: acute behandeling

Indien uitval < 12 uur bestaand; insturen ziekenhuis zinvol

  Contra- indicaties intraveneuze trombolyse:


Acetylsalicylzuur

Indicatie: bij werkdiagnose TIA indien patiënt niet direct door neuroloog wordt beoordeeld

R/ acetylsalicylzuur 1 dd 160 mg (zit in werkvoorraad).

Contra-indicaties: actief peptisch ulcus, actieve maag-darmbloeding, overgevoeligheid voor salicylaten

Werkzaam na 30-60 minuten, duur 7-10 dagen.

EMV-score (Glasgow-comaschaal)      score 3-15 (een score van 8 of lager = coma*)

E-score

M-score

V-score

 openen ogen

 motorische reactie

 verbale respons

(1) niet reageren

(1) geen reactie op pijnprikkels

(1) geen reactie

(2) op pijnprikkels reageren

(2) strekken

(2) geluiden maken

(3) op aanspreken reageren

(3) abnormaal buigen

(3) woorden zeggen

(4) spontaan reageren

(4) terugtrekken

(4) zinnen zeggen, verward


(5) lokaliseren

(5) adequate antwoorden


(6) opdrachten uitvoeren*Reflexen bij comateuze patiënten: oculocephale-, pupil- op licht, dreig- en hoestreflex

2022-12-05 Tractus neurologicus.pptx FTO-presentatie

w

w

pagina 139

index | tr.neurologicus | pijn nociceptief | pijn neuropatisch | epilepsie | CVA | Parkinson | Parkinsonisme | spierspasmen | dementie | START-STOPP criteria

LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w