Benigne prostaathyperplasie BPH

ADVIES ALFABLOKKER:


Alfa-1-adrenoreceptor antagonisten/alfasympaticolytica (alfa blokkers)


5-alfa-reductaseremmers : finasteride en dutasterideBij CAD niet zinvol om met alfablokker door te gaan! ​

Stop de medicatie en overweeg verwijzing. In de tweede lijn zou, bij patiënten met een fors vergrote prostaat, de combinatie van een alfablokker met een 5-alfa-reductaseremmer overwogen kunnen worden. Deze combinatiebehandeling heeft een zeer beperkt effect op actuele klachten (vergeleken met alfablokker monobehandeling), maar richt zich vooral op het voorkomen van progressie van klachten.

1 dd 0,4 mg ’s morgens.  Indien patiënt last heeft van orthostatische hypotensie, dan in de avond geven voor het slapen gaan. Capsule mag open worden gemaakt, korrels wel heel innemen. Contra-indicaties: Ernstige leverinsufficiëntie en orthostatische hypotensie. Alfablokker stoppen na 6 maanden, bij recidief klachten hervatten. Bij gebruik van een katheter stop alfablokker (tamsulosine) en 5 alfa reductase remmers.


Tamsulosine

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

AlfablokkersNHG standaard - Mictieklachten bij mannen


Naslagwerk en bronvermelding:


*

BPH = benigne prostaat hyperplasie:

Altijd combinatie van factoren (vroeger vaak als enige oorzaak van mictie klachten aangewezen).

Benigne prostaathyperplasie (voorheen ook genoemd hypertrofie): alleen bij histologisch bewezen veranderingen van de prostaat, uiteindelijk bij 90% van de mannen ouder dan 80 wordt dit gevonden.

Geen voorbode prostaatcarcinoom.

Komt bij evenveel mannen voor met als zonder mictie klachten.

Dihydrotestosteron (via 5-alfa-reductase verkregen uit testosteron) is noodzakelijk om hyperplasie te ontwikkelen, waarschijnlijk een normaal verouderingsverschijnsel.


De prostaat (zie afbeelding onder):

Normale ongeveer grootte  walnoot. De prostaat zorgt voor aanmaak alkalische prostaatvloeistof. Glad spierweefsel uitdrijven semen bij ejaculatie. Door middel van kleppen zorgen dat er geen urineflow is tijdens ejaculatie en geen geen semen in de blaas komt. De werking is onder invloed van testosteron.


Benigne prostaathyperplasie


We weten vaak niet of er sprake is van BPH (mannen met klachten hebben vaak geen prostaathyperplasie, mannen met prostaathyperplasie ervaren niet altijd klachten).

De klachten zijn multifactorieel bepaald, wat vraagt om een functionele aanpak en niet zozeer een orgaan specifieke aanpak.


Wanneer niet medicamenteuze adviezen, zie ook pagina mictieklachten (=LUTS) (122) onvoldoende effect hebben en/of als de patiënt veel hinder van klachten ervaart kan een medicamenteuze behandeling met een alfablokker overwogen worden.


Alfablokker:

Overige medicatie:


5-alfa-reductaseremmers:


Anticholinergica:

 Ingrid van Soest FTO 09-2022


2020-03-09 Aspecifieke mictieklachten.pptx FTO presentatie

2020-03-09 BPH.pptx FTO presentatie

2020-03-09 Verslaglegging.docx aspecifieke mictieklachten

2022-09-19 Mictie klachten bij mannen.pptx FTO presentatie

Begrippen:

pagina 123

index | tr.urogenitalis | urineweg infecties | mictieklachten bij mannen | BPH | urge incontinentie | acute blaasretentie | incontinentie bij vrouwen | vaginale klachten | blaaskatheters |

phimosis (huid/wond) | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w