Estriol 1 dd 0,5 mg ovule gedurende 2 weken. Daarna 2 x per week gedurende 4-12 weken. Alleen wanneer ovule niet mogelijk is: tablet 1-2 mg 1dd. Bij aanvang en onderhoud laagst effectieve dosis, zo kort mogelijk. Zie ook START criteria (130).

Estriol (Synapauze E3™)

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Oestrogenen


2 g ineens eenmalig, bij onvoldoende resultaat 3 dd 500 mg gedurende 7 dagen. GEEN alcohol gebruiken tot 48 uur na laatste inname. Zie ook reden van voorschrijven melden op recept (552).


Metronidazol

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Antiprotozoïca (antibiotica)150 mg eenmalig. Zie ook reden van voorschrijven melden op recept (552).

Fluconazol

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Vaginale candidose      Vaginale klachten

  1. Fluor vaginalis door Candida Albicans of bacteriële vaginose
  2. Vaginale atrofie
  3. Vaginaal bloedverlies

Fluor vaginalis

Fluor vaginalis wordt meestal veroorzaakt door gist Candida Albicans. De meest voorkomende klachten van candida infectiezijn jeuk, irritatie, schrijnend gevoel bij mictie of coitus. Er is witte brokkelige, niet ruikende afscheiding. Bij lichamelijk onderzoek is er vaak sprake van een rode, gezwollen vulva en vaginawand.

De infectie wordt in onze praktijk behandeld met één fluconazol caps, ipv een vaginale ovule omdat dit veel meer belastend is voor de patiënt.

Bacteriële vaginose

Afscheiding kan ook veroorzaakt worden door een bacteriële infectie. Er zijn vaak minder klachten aanwezig zoals bij een Candida infectie, wel is er sprake van riekende afscheiding (rotte vis geur). Bij lichamelijk onderzoek zijn er geen ontstekingsverschijnselen.


Medicamenteuze behandeling is alleen geïndiceerd bij erg hinderlijke klachten.

1.

Postmenopauzaal bloedverlies is bij ongeveer 10% van de vrouwen het gevolg van een endometriumcarcinoom. De kans dat het bloedverlies op een maligniteit berust neemt sterk toe met de leeftijd. Gebruik van tamoxifen (bij de behandeling van mammacarcinoom) geeft een licht verhoogd risico op endometriumcarcinoom, vanwege een zwak oestrogeen effect op het endometrium. Ruim eenderde van de vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies heeft een endometriumpoliep of endocervicale poliep. Bij minstens de helft van de vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies wordt na aanvullende diagnostiek een normaal (atrofisch) endometrium gevonden. Bij aandoeningen van de cervix (cervixpoliep, dysplasie van de cervix) of vagina (atrofie) staan contactbloedingen op de voorgrond.

3.

Léontine Bollen 05-2020


NHG standaard - Fluor vaginalis

NHG standaard - De overgang

NHG standaard - Vaginaal bloedverlies


Naslagwerk en bronvermelding:


*

Triazolen (antimycoticum)

Bacteriële vaginose

Vaginale atrofie

Door lagere oestrogeenspiegels na de menopauze wordt het slijmvlies van de vagina dunner en bleker, soms zijn er petechiën. Er is minder glycogeen beschikbaar voor de vaginale melkzuurproducerende lactobacillen, waardoor deze in aantal afnemen. Daling van melkzuur maakt het milieu in de vagina basisch, waardoor gemakkelijk overgroei van andere bacteriën kan ontstaan. Lagere oestrogeenspiegels veroorzaken ook daling in de vaginale doorbloeding, verminderde lubricatie en weefselveranderingen. Ook vaginale atrofie kan klachten geven, zoals vaginale irritatie, droogheid, jeuk, afscheiding en dyspareunie.

Geef alleen bij veel last van vagina klachten een behandeling met estriol.

Bij medicamenteuze therapie voor vaginale atrofie: evalueer na zes weken het resultaat van de behandeling. Adviseer om na drie tot zes maanden de medicatie te stoppen.

2.

Vaginale atrofie

pagina 127

index | tr.urogenitalis | urineweg infecties | mictieklachten bij mannen | BPH | urge incontinentie | acute blaasretentie | incontinentie bij vrouwen | vaginale klachten | blaaskatheters |

phimosis (huid/wond) | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen