Dyspneu


FTO Anke Harteloh en Frederique van Veldhuizen 02-2022Onvoldoende effect morfine en bijkomende angst/spanning:​


​Furosemide bij hartfalen zo lang mogelijk doorgeven, evt. substitueren naar s.c.​


Corticosteroiden bij COPD zo lang mogelijk doorgeven, evt. substitueren naar s.c.​


Kortademigheid in de stervensfase

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Morfine bij dyspneu Mofine bij dyspneu

Oraal​

Snel effect nodig of oraal niet mogelijk

Opioïdnaieve patiënt​

Morfine mga 2 dd 10 mg​.

Morfine 2,5 mg z.n.​

Morfine 6 x daags 2,5 mg​.

Morfine 6 dd 2,5 mg, 15 mg/24 uur​

Patiënt die al morfine gebruikt als pijnmedicatie​

Dosis ophogen met 25-50%​.

Ophogen dosis met 25-50% en bepaal de equi analgetische dagdosis morfine s.c​. Zie ook formularium equivalentdoseringen van opioïden (510).

Dagdosis / 24 uur​ of 1/6e dagdosis 6 x daags ​

Patiënt die ander opiaat gebruikt als pijnmedicatie​

Roteer naar morfine en geef de equi-algetische 

dagdosis p.o.​

Alternatief: hoog dosering opiaat op met 25-50%​

bepaal de equi-analgetische dagdosis morfine s.c.​ Zie ook formularium equivalentdoseringen van opioïden (510). Dagdosis / 24 uur​ of 1/6e dagdosis 6 x daags ​

Beoordeling effect​

Na 24 uur, bij onvoldoende effect ophogen in stappen van 25-50%​

Na 4 uur, bij onvoldoende effect ophogen in stappen van 25-50%​

Dosering rescue medicatie​

In alle gevallen 1/6e dagdosering​

Morfine


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Dyspneu door angst of spanning

Oxazepam

5-20 mg, zo nodig herhalen; daarna gewoonlijk 5-10 mg 2-3 dd, dosering individueel bepaald.

Lorazepam

0,5-1 mg, zo nodig herhalen daarna gewoonlijk 0,5-1 mg 2-3 dd, dosering individueel.

1 mg lorazepam komt overeen met 16,67 mg oxazepam. Globaal komt dus 10mg oxazepam overeen met 1mg lorazepam. Er zijn patiënten die beter op lorazepam reageren dan op oxazepam. Zie richtlijn benzodiazepine equivalent (514).


Midazolam

6x daags 5 mg, eventueel verder ophogen als nodig.

LET OP! 1) Altijd voorschrijven in milliliters in Medimo! Zie hier de afspraken die we gemaakt hebben in de vakgroep (832).

LET OP! 2) Bij het geven van een kleine dosis midazolam 2,5 mg (=0,5 ml) via een venflon naaldje, blijft een substantiële hoeveelheid achter in de ruimte van de venflonnaald. Van de 0,5 ml blijft (alleen) bij de eerste gift 0,22 ml in de venflon achter en komt dus maar 0,28 ml (=1,4 mg) subcutaan. Dit is op te lossen door eerste gift altijd hoger te doseren (bijvoorbeeld 5 mg = 1 ml) er komt dan 0,78 ml (=3,9 mg) subcutaan.

LET OP! 2) Bij het geven van een kleine dosis morfine 5 mg (=0,5 ml) via een venflon naaldje, blijft een substantiële hoeveelheid achter in de ruimte van de venflonnaald. Van de 0,5 ml blijft (alleen) bij de eerste gift 0,22 ml in de venflon achter en komt dus maar 0,38 ml (=3,8 mg) subcutaan. Dit is op te lossen door eerste gift altijd hoger te doseren (bijvoorbeeld 10 mg = 1 ml) er komt dan 0,78 ml (=7,8 mg) subcutaan.

LET OP! 1) Altijd voorschrijven in milliliters in Medimo! Zie hier de afspraken die we gemaakt hebben in de vakgroep (832).

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Dyspneu door hartfalen40 mg oraal of . Bij ernstige vocht retentie ophogen tot 100 mg.

Furosemide

1 dd 30 mg zolang orale intake mogelijk is

8 mg i.m. (= 2 ampullen 4 mg/ml) dagelijks. Oraal is 1 mg dexamethason = 6.25 mg prednisolon.


Prednisolon

Dexamethason

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Dyspneu door COPDI.m. 1-4 mg.

Bumetanide

w

w

w

w

w

w

w

w

2022-02-14 Palliatieve zorg.pptx FTO-presentatie


Naslagwerk en bronvermelding:

*

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase - Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF)

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - Palliatieve sedatie versus euthanasie (475)


index | terminale zorg | stervensfase | pijnbestrijding | palliatieve sedatie | palliatieve sedatie intemitterende toediening | reutelen | dyspeu | misselijkheid en braken in stervensfase | ileus |

mond | terminale onrust | angst | vermoeidheid | DM in de laatste levensfase | euthanasie | palliatieve sedatie v/s euthanasie


pagina 466


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w