pagina 180

index | tr.locomotoricus | jicht | spierspasmen (neurologicus) | osteoporose | schouderklachten | START-STOPP criteria

Jicht

Laatste update 17-10-2023 / Silke Janssen 11-2020


Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Artritis

NHG standaard - Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

Formularium - START-STOPP criteria tractus tr.locomotoricus (190)

Formularium - Pijn nociceptief (136)


*

Score ≥ 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose > 85%.

Score tussen 4 en 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose niet goed te bepalen.

Score ≤ 4: waarschijnlijkheid jichtdiagnose < 5%.

Bron: NHG-standaard arthritis

Diagnostische beslisregels om waarschijnlijkheid jichtdiagnose in te schatten.

Patiëntenkenmerk

Score

Mannelijk geslacht

2

Eerder doorgemaakte (ook volgens patiënt) vergelijkbare monoartritis

2

Binnen één dag ontstaan

0,5

Roodheid gewricht

1

MTP1-gewricht aangedaan

2,5

Voorgeschiedenis: hypertensie, myocardinfarct, hartfalen, CVA/TIA, perifeer arterieel vaatlijden

1,5

Urinezuurgehalte > 0,35 mmol/l

3,5

Jichtartritis plan van aanpak:


Aanvalsbehandeling

Urinezuurverlagende therapie

Overweeg deze aanpak bij onaanvaardbare aanvalsfrequentie voor de patiënt (bijvoorbeeld meer dan drie keer per jaar) of als jichttophi aanwezig zijn, mits diagnostische beslisregelscore ≥ 8 of als urinezuurkristallen in gewrichtsvloeistof zijn aangetoond.


Jichtartritis: Hevige pijnlijke, acuut ontstane monoartritis (vaak MTP1-gewricht) of soms oligoartritis, zónder koorts. Bij ontsteking in 1 gewricht spreekt met van monoartritis, als er 2-4 gewrichten zijn ontstoken dan heeft men het over oligoartritis, en als er 5 of meer gewrichten ontstoken zijn dan gebruikt men de term polyartritis.Colchicine

Start met 1 mg, dan 0,5 mg 2-3 dd tot pijn verdwenen is of maag-darmklachten optreden. Zie ook reden van voorschrijven melden op recept.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Pijn bestrijding van jicht 1e keus middelen:Allopurinol


Start 1 dd 100 mg, zo nodig elke 4 weken ophogen met 100 mg op geleide van urinezuurgehalte in bloed tot maximaal 900 mg. In de praktijk is 300 mg per dag meestal voldoende’. (NVR richtlijn jicht max 900 mg, NHG artritis max 2dd 300 mg, fabrikant max 10 mg/kg). Bij start van de behandeling kan een jichtaanval optreden.

LET OP: Voor het starten eerst de nierfunctie bepalen. Zie ook lab onderzoek (660).

Er is mogelijk een zeldzame interactie bij patiënten die al een ACE-remmer gebruiken en starten met allopurinol: zie hiervoor deze link.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Profylaxe van jichtPrednisolon

1 dd 30 mg gedurende vijf dagen (NB: in de werkvoorraad zijn tabletten van 5 mg in voorraad). Beïnvloed glucose spiegel!
Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Pijn bestrijding van jicht 2e keus middelen:Naproxen

Start 2 dd 500 mg, dan 250 mg elke 8 uur tot crisis voorbij is.
2020-11-16 Verslaglegging FTO.docx jicht

2020-11-16 Jicht.pptx FTO presentatie

w

w


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 18-6-2024 (12.11)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w