Loratadine

1 dd 10mg. Bij een milde of matige leverfunctiestoornis is aanpassing van de dosering niet nodig. Bij ernstige leverfunctiestoornis 10 mg elke 2 dagen.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Middelen bij een chronische reactieAllergische reactie

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Levocabastine

Oogdruppels 1 druppel in ieder oog 2×/dag, zo nodig verhogen tot max. 4×/dag. De behandelduur is doorgaans max. 6 weken aaneengesloten; Indien expositie aan pollen wordt verwacht, profylactisch druppelen voorafgaand aan expositie

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG richtlijn - Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Huisarts & Wetenschap - Acute allergische reactie

Het Acute Boekje - Hoofdstuk anafylaxie

*

pagina 381

index | allergie | acute allergische reactie | allergische reactie


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen