Vermoeidheid

FTO Anke Harteloh en Frederique van Veldhuizen 02-2022


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Dyspneu door angst of spanning

Midazolam

10 mg bolus, daarna 1,5-2,5 mg/uur tot 1 uur voor gewenste tijdstip van ontwaken​.

LET OP! 1) Altijd voorschrijven in milliliters in Medimo! Zie hier de afspraken die we gemaakt hebben in de vakgroep (832).

LET OP! 2) Bij het geven van een kleine dosis midazolam 2,5 mg (=0,5 ml) via een venflon naaldje, blijft een substantiële hoeveelheid achter in de ruimte van de venflonnaald. Van de 0,5 ml blijft (alleen) bij de eerste gift 0,22 ml in de venflon achter en komt dus maar 0,28 ml (=1,4 mg) subcutaan. Dit is op te lossen door eerste gift altijd hoger te doseren (bijvoorbeeld 5 mg = 1 ml) er komt dan 0,78 ml (=3,9 mg) subcutaan.

Niet of nauwelijks behandelbaar​.


Intermitterend sederen kan vermoeidheid draaglijker maken​.

Start midazolam 10 mg bolus, daarna 1,5-2,5 mg/uur tot 1 uur voor gewenste tijdstip van ontwaken​.


Kan een refractair symptoom zijn en reden tot palliatieve sedatie​.

w

2022-02-14 Palliatieve zorg.pptx FTO-presentatie


Naslagwerk en bronvermelding:

*

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase - Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF)

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - Palliatieve sedatie versus euthanasie (475)


index | terminale zorg | stervensfase | pijnbestrijding | palliatieve sedatie | reutelen | dyspeu | misselijkheid en braken in stervensfase | ileus | mond | terminale onrust | angst | vermoeidheid |

DM in de laatste levensfase | euthanasie | palliatieve sedatie v/s euthanasie


pagina 473


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 18-6-2024 (12.11)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w