Epilepsie

Suzanne Arts en Kirsten Hillen FTO 10-2021


Levetiracetam

Start met 2 dd 250 mg, na 2 weken verhogen tot therapeutische dosering van 2 dd 500 mg; indien nodig iedere 2 weken met 2 dd 250 mg verhogen tot maximaal 2 dd 1500 mg.

Clcr 50–79 ml/min: 2 dd 500-1000 mg,

Clcr 30–49 ml/min: 2 dd 250-750 mg,

Clcr < 30 ml/min: 2 dd 250-500 mg.

Bij ernstige leverfunctiestoornis in combinatie met een creatinineklaring < 60 ml/min: onderhoudsdosering halveren.


Carbamazepine

Dosering retard start 2dd 100-200 mg, geleidelijk verhogen tot gewoonlijk 2dd 400 mg (max. 1200 mg). Preparaat zonder gereguleerde afgifte; doseerinterval aanpassen. Controleer regelmatig bloedbeeld, leverfunctie en Na-concentratie. Zie lab onderzoek (604). Zie ook reden van voorschrijven melden op recept (552).


Valproïnezuur

Dosering 10-20 mg/kg in 2 doses, wekelijks verhogen met 5-10 mg/kg tot het gewenste therapeutische effect.

Start dosis 300 mg 2dd, onderhoudsdosering tenminste 500 mg 2dd op geleide van bijwerkingen.

De maximale dosering kan tussen verschillende patiënten variëren. Zie lab onderzoek (627).

Onderhoudsbehandeling epilepsie 1e keus  Geneesmiddelnaam

 Dosering + opmerkingen                                                                                                                      alleen in overleg met neuroloog starten

Lamotrigine

begindosering 25 mg 1×/dag gedurende 2 weken, daarna 50 mg 1×/dag gedurende 2 weken. Verder per 1–2 weken met max. 50-100 mg verhogen tot een onderhoudsdosering van 100-200 mg per dag in 1 of 2 giften, zo nodig tot 500 mg per dag.

Bij matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh graad B) de start-, titreer- en onderhoudsdoseringen met de helft verlagen; bij ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh graad C) met 75%.

Bij een verminderde nierfunctie kunnen lagere onderhoudsdoseringen effectief zijn.

Levercirrose indeling volgens Child-Pughscore: zie Wikipedia.

Naslagwerk en bronvermelding:


*

Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN) - Hoofdstuk epilepsie

Huisarts en Wetenschap (samenvatting) - Diagnostiek en behandeling van epilepsie

Epilepsieliga.nl Nederlandse-versie-ILAE-classificatie-2017.pdf

Levercirrose indeling volgens Child-Pughscore - Wikipedia

Formularium - equivalentdosering benzodiazepine (513)

Onderhoudsbehandeling epilepsie 2e keus  Geneesmiddelnaam

 Dosering + opmerkingen                                                                                                                      alleen in overleg met neuroloog starten

Onderhoudsbehandeling epilepsie 3e keus  Geneesmiddelnaam

 Dosering + opmerkingen                                                                                                                      alleen in overleg met neuroloog starten

Midazolam neusspray

2,5 mg / spray. Bij insult 1 spray in beide neusgaten (dus 5 mg). Let op; dit is een zeer kostbaar middel, dus alleen voorschrijven als patiënten bijvoorbeeld buiten het verpleeghuis veel wandelen onder begeleiding en een groot risico hebben op een ernstig insult. Midazolam; T max is = ½ -1½ uur, T½ is voor jong volwassen 1½ tot 2½ uur.


Diazepam

10 mg, zn 2e rectiole extra, max 30 mg dd. Diazepam; T max is = ½ -1½ uur, T½ is voor jong volwassen 20 tot 42 uur.

Midazolam

5-10 mg in de wangzak druppelen. Mag ook subcutaan of intamusculair gebruik 10 mg gebruiken vanwege 50% first pass effect. Midazolam; T max is = ½ - 1½ uur, T½ is voor jong volwassen 1½ tot 2½ uur.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Aanvalsbehandeling epilepsieEpilepsie = verzamelnaam voor aandoeningen waarbij herhaaldelijk een insult optreedt door veranderingen in de elektrische activiteit in de hersenen, gedefinieerd door één van de volgende condities:


Epileptische aanval = abnormale ontlading in hersenen die tijdelijk de normale hersenfunctie onderbreekt.


Onderverdeling:

Onderscheid tussen syncope en een epileptisch insult


Syncope

Epileptische insult

 Aanleiding

Aanleiding (lang staan, emotie)

Geen aanleiding

 Begin

Begint met zweten, misselijkheid

Soms gastric rising sensation, deja vu gevoel

 Gelaatskleur

Bleke kleur

Blauwe kleur

 Duur trekkingen

Kortdurende trekkingen

Langdurende trekkingen

 Bewustzijnsverlies

Bewusteloosheid kortdurend

Bewusteloosheid langerdurend

 Symptomen na afloop

Nadien direct alert

Nadien vaak verward

 Tongbeet

Geen tongbeet

Tongbeet (lateraal)

 Hooft / ogen


Wegdraaien van hoofd en ogen

 Focaal begin

 - automatisme

 - atoon

 - clonisch

 - epileptisch spasmen

 - hyperkinetisch

 - myoclonisch

 - tonisch


 Intacte

 Gewaarwording  (1)

 Verminderde

 Gewaarwording  (1)

 Motorisch begin

 - autonoom

 - gedragsonderbreking

 - cognitief

 - emotionel

 - sensorisch Niet motorisch begin

 Focaal naar bilateraal

 tonisch-clonisch


 Gegeneraliseerd begin

 Motorisch

 - tonisch-clonisch

 - clonisch

 - tonisch

 - myoclonisch

 - myoclonisch-tonisch-clonisch

 - myoclonisch-atoon

 - atoon

 - epileptisch spasmen Niet motorisch (absence)

 - typisch

 - atypisch

 - myoclonisch

 - ooglidmyoclonieen
 ILAE 2017 Classificatie van aanvalstypen epilepsie (uitgebreide versie)


 Motorisch

 - tonisch-clonisch

 - epileptisch spasmen Onbekend begin

 Niet motorisch

 - gedragsonderbreking
 Niet te classificeren (2)


(1) gewaarwording: besef van zichzelf en de omgeving.

(2) Door onvoldoende informatie of anderszins niet mogelijk om in andere categorieën te plaatsten.

Over het algemeen zullen patiënten die aan epilepsie lijden door de neuroloog op een therapie ingesteld worden. Zie ook NVN Richtlijnen. De afspraak is ook dat wij als artsen niet zonder consult van een neuroloog voorschrijven.

Carbamazepine, valproïnezuur en lamotrigine behoeven standaard geen periodieke spiegel bij een goed ingestelde patiënt, de dosering kan op geleide van effect en bijwerkingen ingesteld worden. Controles bijvoorbeeld wel doen bij:


Onderhoudsbehandeling

1e keus: Levetiracetam en lamotrigine 1e keus, één ‘middel proberen, dan overstappen op een ander 1e keus middel. (eerst mono therapie proberen; dan combinatie therapie). Bij onvoldoende effect (er treden nog steeds aanvallen op maar verder ophogen van de dosering is niet meer mogelijk omdat de bijwerkingen de kwaliteit van leven verstoren) wordt overgestapt naar een ander middel van eerste keus of naar een middel van tweede keus via het 'add on' principe: het middel wordt toegevoegd. Bij een gunstig effect van een tweede anti-epilepticum wordt het eerste middel in principe gestaakt.


2e keus: Valproïnezuur.


3e keus: Carbamazepine.


2021-10-11 Epilepsie.pptx PowerPoint-presentatie FTO

w

pagina 138

index | tr.neurologicus | pijn nociceptief | pijn neuropatisch | epilepsie | CVA | Parkinson | Parkinsonisme | spierspasmen | dementie | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 18-6-2024 (12.11)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w