klik hier voor zoek opdrachten

Frequentie

Bepaling

Opmerking

Vóór gebruik

  • MDRD (eGFR/CKD-EPI)

Nierfunctie is belangrijk voor instellen dosering.

Bij instellen therapie (nieuw/wijzigen) en na 4 weken

  • Urinezuur
  • Serumtransaminases

Streefwaarde urinezuur<0,36 mmol/l.

Leverstoornissen ondervangen.NB Allopurinol kan verhoogde TSH geven.

NB jicht is een risicofactor voor verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Allopurinol (instelprotocol)

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium


pagina 602

Léontine Bollen 12-2019


Zie voor behandeling en achtergrond informatie het formularium hoofdstuk jicht (locomotorius) (180)


INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten