COVID-19  behandeling in het verpleeghuis

Naslagwerk en bronvermelding:

Verenso - COVID-19

Verenso - Behandeladvies post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie

NHG dossier - Coronavirus (COVID-19)

RIVM - COVID-19 behandelopties

RIVM - Hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19


Zakkaartjes Esculaap.nl - Samenvattingskaartje COVID-19

NHG richtlijn - COVID-19  (oktober 2022)

Palliaweb.nl - Corona

NHG-Leidraad - de NHG-leidraad stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts

*

Algemeen:


Symptomen


Diagnostiek


Risicogroepen:

Behandeling:

NHG: Bij zuurstofbehoeftige patiënt die niet naar ziekenhuis wil:

1. Zuurstofbehandeling bij sat <92% en/of AF> 24/min in rust. Bij COPD < 88 tot 90%.


2. Overweeg Dexamethason bij patiënten met zuurstofbehandeling, bij voorkeur met symptomen > 7 dagen (NHG, Verenso).

Geef bij volwassenen 6 mg 1 dd gedurende 10 dagen of korter bij eerder herstel (alleen voorschrijven bij zuurstofbehoefte).


3. Tromboseprofylaxe met LMWH  zolang bedlegerig (NHG)


4. Antibiotica alleen bij bacteriële co-infectie bij kwetsbare of klinisch zieke patiënten met groter risico op ernstig beloop dan risico op overbehandeling (NHG).


Verenso: palliatieve fase

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Antistolling preventie bij een COVID-19 infectieDalteparine

5000IE s.c. per dag tot 3 dagen na herstel (volgens Verenso). Overweeg 2500 IE 1dd bij BMI<18 en 7500 IE 1dd bij BMI >30.

6mg i.m. (= 2 ampullen 4 mg/ml) dagelijks gedurende 10 dagen of korter bij eerder herstel (alleen voorschrijven bij zuurstofbehoefte).


Dexamethason

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Corticosteroïden bij een COVID-19 infectie FTO Paul van Roosmalen en Daniëlle Termeer 12-2022

2022-10-10 Influenza en COVID19.pptx FTO presentatie

w

w

pagina 078

index | tr.respiratorius | astma | COPD | exacerbatie COPD | lage luchtweginfecties (pneumonie) | COVID-19 | influenza | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w