pagina 289

SCHILDKLIER

290 diagnostiek

291 subklinische hypothyreoïdie

292 hypothyreoïdie

293 subklinische hyperthyreoïdie

294 hyperthyreoïdie


DIABETES MELLITUS

314 diabetes melitus type 2

315 diabetes uitgebreide achtergrond informatie

316 hypoglycemie

317 hyperglycemie

474 DM in de laatste levensfase (terminale zorg)

330 START-STOPP criteria

655 lab. onderzoek diabetes (laboratorium )insuline_profielen.pdf

DOWNLOADS

index | endocrien |

schildklier | diagnostiek | subklinische hypothyreoïdie | hypothyreoïdie | subklinische hyperthyreoïdie | hyperthyreoïdie |

diabetes | diabetes type II | diabetes informatie | hypoglycemie | DM in de laatste levensfase (terminale zorg) | START-STOPP criteria | lab. onderzoek diabetes (laboratorium)

LINKS NAAR BRON EN NASLAGWERK SCHILDKLIER

NHG standaard - Schildklieraandoeningen

NHG - Laboratorium diagnostiek schildklieraandoeningen (LESA)

FTO Online - schildklier aandoeningen

Stroomschema - schildklier aandoeningen

Farmacotherapeutisch kompas - hypothyreoïdie

Farmacotherapeutisch kompas - hyperthyreoïdie


LINKS NAAR BRON EN NASLAGWERK DIABETES MELLITUS

NHG standaard - Diabetes mellitus type 2

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Cardiometabool Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Zie ook pdf overzicht “insuline's en hun profielen

2021-12-06 Schildklier.pptx presentatie

2022-10-10 Diabetes type II.pptx  presentatieLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 31-12-2023 (11.87)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen