Dehydratie (uitdroging) is de meest voorkomende vocht- en elektrolytstoornis bij ouderen, het risico op morbiditeit en mortaliteit is verhoogd.


Als gevolg van fysiologische veranderingen zijn ouderen extra kwetsbaar om gedehydreerd te raken dit wordt veroorzaakt door:Oorzaken van dehydratie

Niet ziektegebonden:


Ziektegebonden:

Algemeen:


Neurologisch:

Psychiatrisch:

Cardiopulmonaal:

Locomotorisch:


Naast fysiologische factoren spelen ook andere oorzaken een rol in het ontstaan van dehydratie:


Een compleet overzicht van alle oorzaken en risicofactoren van dehydratie vind je in de onderstaande tabel.

Tabel van oorzaken dehydratie:

FTO  Yvette Hartsteen en Léontine Bollen 03-2020


Gastrointestinaal:

Uropoëtisch:

Metabool/endocrien:

Iatrogeen:

Sociaal:

Omgeving/klimaat:

Pallialine.nl - richtlijn dehydratieNaslagwerk en bronvermelding:*

index | dehydratie | oorzaken dehydratie | anamnese, lich. en lab.onderzoek | preventie van dehydratie | hypodermoclyse uitvoering | infusievloeistoffen en orale behandeling

pagina 110


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen