Psychotisch gedrag

FTO Maggy van den Brand 07-2021


Haloperidol

0,5 mg tot 9 mg per dag oraal of i.m in 2-3 giften. Alles boven de 3 mg p/dag is boven de richtlijn probleemgedrag van Verenso. In de richtlijn van Verenso wordt gesproken van een maximale dosis van 9 mg per dag bij probleemgedrag bij dementie. Bij een psychose zou je 3x daags 3 mg kunnen geven. Na maximaal 3 maanden afbouwen. Niet geven bij Parkinson(isme) en Lewy Body dementie. Haldol bloedspiegel bepaling wordt in onze praktijk alleen gedaan op verzoek van GGZ (bij consultering). Denk aan het maken van een ECG bij gebruik van een hoge dosis haldol (>3 mg) eenmalig, om de QT-tijd te controleren. Bij vrouwen is de normaalwaarde van het gecorrigeerde QT-interval korter dan 450. Voor mannen geldt de iets kortere waarde van 440. Ook vloeibaar leverbaar; 1 druppel haloperidol drank bevat 0,1 mg haloperidol.


Risperidon

Begin dosering bij ouderen 1dd 0,5 mg an, individueel ophogen naar max 2 mg/dag. Optimale dosering; 0,5 mg 2×/dag. Uitzondering is ernstig probleemgedrag zoals bij casuïstiek op de Landrijt, dan kan er weloverwogen gekozen worden voor een maximale dosering van 3 mg per dag. Na maximaal 3 maanden afbouwen.


Rivastigmine

Pleister; start 1 dd 4,6 mg. Na 2 weken 1 dd 9,5 mg, eventueel verder ophogen tot 13,3 mg. Capsule: 2 dd 1,5 mg, per 2 weken ophogen tot max 2 dd 6 mg. Afbouwen na 3 maanden. Let op: Lichaamsgewicht 1x per 3 maanden controleren. < 50 kg geeft verhoogde kans op bijwerkingen.  Zie lab onderzoek (624).

Bij Parkinson(isme) en Lewy Body dementie.

Starten met rivistagmine. Een pleister heeft minder misselijkheid dan orale medicatie. De pleister ophogen tot er geen effect meer is. Eventueel toevoegen: clozapine, bij onvoldoende effect van rivistagmine. Clozapine spiegel prikken heeft in het algemeen geen zin bij oudere patiënten omdat de dosering relatief laag is <100 mg/dag. Wel leuco’s diff prikken volgens protocol. Zie lab onderzoek (607).

Clozapine

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

AntipsychoticaGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Bij Parkinson(isme) en Lewy Body dementie
Start 1 dd 6,25 mg, max. 50 mg/dag in 1-2 giften, bij voorkeur in de middag of avond i.v.m. eventuele spiegel bepaling. Max. 2 keer per week verhogen met stappen van 6,25-12,5 mg (tot max 50 mg). Controle leuko’s eerste 18 weken wekelijks, daarna maandelijks. Verandering in rookgedrag heeft een forse invloed op de spiegel van clozapine (stoppen met roken geeft een verhoging van de clozapine spiegel). Bij lagere doseringen (<100 mg/dag) is het bepalen van spiegel minder relevant aangezien de spiegel (bijna) altijd onder de therapeutische grens zal zijn. Zie lab onderzoek (619). Gewicht controleren bij hogere doseringen om een metabool syndroom vroegtijdig te ontdekken. Probeer uiterlijk na 3 maanden af te bouwen.

Indien je psychofarmaca voorschrijft die qua indicatie, soort, dosering of duur buiten de geldende richtlijnen vallen, is er volgens de Wet Zorg en Dwang (WZD) sprake van onvrijwillige zorg (OVZ) met een stappenplan. Deze onvrijwillige zorg dient als zodanig te worden geregistreerd in het dossier (tabblad juridisch binnen Ysis), in het multidisciplinaire behandelplan én op het recept (OVZ stap…, indicatie…)

≤ 3mg valt binnen de richtlijn


≤ 3mg valt binnen de richtlijn


valt binnen de richtlijn


valt binnen de richtlijn


w

w

Naslagwerk en bronvermelding:

Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen.

Geneesmiddelen Bulletin - Geneesmiddelen en het lange QT-interval

Richtlijn psychofarmaca doseringen Versenso - Doseringstabel (PDF)

Formularium - Equivalentdosering benzodiazepine (514)

Formularium - Psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - Psychiatrisch onderzoek (174)

NHG standaard - Dementie

Verenso richtlijn - Probleemgedrag bij dementie De richtlijn “Probleemgedrag bij dementie” van Verenso biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten met dementie.

Clozapinepluswerkgroep.nl - Clozapinepluswerkgroep. De werkgroep heeft een richtlijn geschreven voor de behandeling met clozapine.

GGZ richtlijn - Psychotische stoornissen, schizofrenie

*

pagina 166

index | probleemgedag bij dementie | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | psychotisch gedrag | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 18-6-2024 (12.11)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w