Bij een snel ontstaan gewichtsverlies van >3 % van het lichaamsgewicht of meer dan 1 kg/dag moet je altijd aan uitdroging denken. Droge tong en aanwezige lengte groeven in de tong zijn redelijke gevoelige tekenen voor dehydratie.


 Symptoom of teken

Tekort aan lichaamswater

Tekort aan lichaamswater en zout

ANAMNESE:

Recent gewichtsverlies van >3 % Verminderde waterinname Verhoogd waterverlies ( koorts, tachypnoe, warmte)

Recent gewichtsverlies van >3%. Braken, diarree, diureticagebruik, diabetes en bloeding.

LICHAMELIJK ONDERZOEK:


Droge tong

+

+

Lengtegroeven in de tong

+

+

Droge mondslijmvliezen

+

+

Spierzwakte bovenlichaam

+

+

Verwardheid

+

+

Spraakproblemen

+

+

Ingezonken ogen

+

+

Bloeddruk

normaal of verlaagd

duidelijk verlaagd

Pols

normaal of verhoogd

duidelijk verhoogd

Gewichtsverlies

> 1kg/dag

> 1 kg/dag

LABORATORIUM ONDERZOEK:


Serum creatinine

verhoogd

verhoogd

Serum ureum

verhoogd

duidelijk verhoogd

Serum natrium

verhoogd

normaal of verlaagd

Urineproductie

verlaagd

verhoogd, normaal of verlaagd

Anamnese, lichamelijk en laboratorium onderzoek

FTO  Yvette Hartsteen en Léontine Bollen 03-2020


Pallialine.nl - richtlijn dehydratieNaslagwerk en bronvermelding:*

pagina 111

index | dehydratie | oorzaken dehydratie | anamnese, lich. en lab.onderzoek | preventie van dehydratie | hypodermoclyse uitvoering | infusievloeistoffen en orale behandeling


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w