Léontine Bollen 12-2019


Frequentie

Bepaling

Opmerking

Vóór starten, na 2 weken

Nierfunctie:

  • Kalium
  • Kreatinine
  • MDRD (eGFR/CKD-EPI)
  • Natrium

Leverenzymen:

  • Alkalisch fosfatase
  • ALAT
  • ASAT
  • yGT
  • Lactaatdehydrogenase

Voorkomen van hyponatriëmie

Eenmalig

Glucose nuchter

Op afdeling door zorg te prikken.

Bij patiënten met DM kan hyperglykemie voorkomen

Citalopram (instelprotocol)

Citalopram en overige SSRI’s. *Geen controle leverfuncties bij onze populatie. Het natrium dient na 5 tot 9 dagen na start te worden gecontroleerd. Het risico op hyponatriëmie is met name verhoogd bij ouderen die ook een diureticum gebruiken en als er sprake is van andere vormen van volume depletie. Gebruik van SSRI kan bij diabeten een verhoging van bloedsuikerspiegel geven.

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium


pagina 606


INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten