Subklinische hypothyreoïdie

Er is geen reden om behandeling in te zetten.

Een subklinische hypothyreoïdie verklaart zelden de mogelijke klachten van de patiënt. Indien er klachten bestaan dient er naar een andere verklaring te worden gezocht. In veel gevallen normaliseert het TSH spontaan. Is het TSH hoger dan 10 mU/l, dan is het risico op een klinische hypothyreoïdie iets hoger dan de kans op normalisatie van het TSH.


Vervolgen:Léontine Bollen 12-2019


pagina 291

index | endocrien | schildklier | diagnostiek | subklinische hypothyreoïdie | hypothyreoïdie | subklinische hyperthyreoïdie | hyperthyreoïdie | diabetes

Naslagwerk en bronvermelding:

Stroomschema - schildklier aandoeningen

Farmacotherapeutisch kompas - hypothyreoïdie

Farmacotherapeutisch kompas - hyperthyreoïdie


NHG standaard - Schildklieraandoeningen

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG - Laboratorium diagnostiek schildklieraandoeningen (LESA)

FTO Online - schildklier aandoeningen


*


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w