pagina 950

index | FTO  | FTO handleiding | FTO thema gebieden per SO | jaarplanning FTO Archipel | FTO notulen maken | Kahoot maken | FTO archief recent | FTO archief oud

FARMACOTHERAPEUTISCH OVERLEG (FTO)

952 FTO handleiding

951 FTO thema gebieden per SO

954 jaarplanning FTO Archipel

955 FTO notulen maken

956 Kahoot maken

957 FTO archief recent

958 FTO archief oud

FTO DOCUMENTEN

STRIP-methode

Systematic Tool To Reduce Inappropriate Prescribing

JAARPLAN

Jaarplan 2023

Word document van het jaarplan FTO groep Archipel

Planning + handleiding FTO 2023

FTO vakgroep artsen Archipel 2023

DOWNLOADS

Handleiding polyfarmacie 2015

Word document polyfarmacy tips voor een presentatieINDEX

RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten